Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Ocenění českých lídrů: Více jak polovina finalistů podniká se svojí rodinou

Ocenění českých lídrů: Více jak polovina finalistů podniká se svojí rodinou


23.12.2020

Letošní ročník soutěže Ocenění českých lídrů zná své vítěze. Do finále se dostalo 92 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1516 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 61 % finalistů působí na trhu již od 90. let, firmy založené po roce 2000 tvoří čtvrtinu uchazečů o zisk ocenění, na export se alespoň částečně zaměřuje 42 % společností ve finále. Zhruba 2/3 firem se soutěže Ocenění českých lídrů účastní poprvé.


Přehled vítězů pro každý kraj. Více informací a videozáznam z vyhlášení naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz. (Zdroj: Helas)

Více jak polovinu firem (56,5 %), které se letos dostaly do finále Ocenění českých lídrů, tvoří rodinné firmy, což může v dnešní době poznamenané pandemií COVID-19 představovat určitou výhodu. Z nejrůznějších studií totiž vyplývá, že rodinné podnikání je velmi často stabilnější než podnikání nerodinných společností či korporací. „Z analýzy finalistů Ocenění českých lídrů dále vyplývá, že jsou důležitými zaměstnavateli, ve svých regionech patří k těm předním, když celkově zaměstnávají zhruba 15 tisíc lidí. Společně pak finalisté letošního ročníku loni dosáhli obratu ve výši blížící se 10 miliardám Kč,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých lídrů a Podnikatelské platformy Helas.

„Hodnocení ekonomické situace účastníků soutěže jsme prováděli formou využití Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis. To zajistilo, že mezi finalisty byly jen společnosti, jejichž ekonomické výsledky jsou velmi dobré. Nejvíce finalistů podniká v Praze, ve Zlínském a v Moravskoslezském kraji. Nejméně jich působí v Libereckém a Karlovarském kraji. Významnou informací je skutečnost, že nejvyššího podílu mezi finalisty dosáhly společnosti, které na trhu působí nejdéle. Konkrétně 41 % z nich na trhu působí více než 26 let a jen 3 % pak funguje na trhu do 10 let. Zejména v období začínající krize je velmi dobrou zprávou, že tak veliký podíl úspěšných firem již působí na trhu dlouho, a proto lze předpokládat, že jsou dostatečně kapitálově silné a mají i dobře nastaveny potřebné firemní procesy,“
sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy společnosti Helas

Reportáž naší redakce ze společnosti Baumruk & Baumruk, lídrem Plzeňského kraje, si můžete přečíst zde

Rozhovor s majitelkou společnosti Abydos, lídrem Karlovarského kraje, si můžete přečíst zdeNomenklatura

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: