Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Ochranný systém pro obráběcí stroje
Anotace

Ochranný systém pro obráběcí stroje


25.06.2003
Protipožární a protiexplozní ochranný systém pro obráběcí stroje od firmy LTA-Lufttechnik je u mnoha strojů úspěšně provozován již několik let. Slouží k bezpečnému zabránění vznícení výbušných směsí aerosolů a par při poruše stroje. Bezpečnostní systém se skládá z přetlakové klapky pro cílené odvětrání tlaku vzduchu z pracovního prostoru stroje, v návaznosti na bezpečnostní systém stroje, který uvede stroj do „nouzového“ režimu, a dále z protipožární klapky, která uzavře odsávací výstupy a oddělí odsávací zařízení od pracovního prostoru stroje. Tento systém byl prověřen institutem pro bezpečnostní techniku IBExU a byly přezkoušeny různé možnosti poruch. Při těchto zkouškách byla prokázána spolehlivá „funkce“ přetlakové klapky a stejně tak i krátký uzavírací čas obou bezpečnostních klapek (přetlakové a protipožární), aby nemohlo dojít k žádnému proniknutí požáru za tuto zábranu.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: