Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Odborníci z průmyslu mají zájem o virtuální setkávání

Odborníci z průmyslu mají zájem o virtuální setkávání


04.12.2020

Společnost Industry Education uspořádala ve spolupráci s firmou Sabre ve dnech 24.–26. listopadu odborné setkání výrobců a opraven forem s dodavateli pod názvem Výroba forem 2020. I když organizátoři původně plánovali, že akce bude kombinovaná, tedy s fyzickým programem, nakonec se celá odehrála ve virtuálním prostoru a doprovodné akce se odsunuly na dobu, kdy to epidemická situace dovolí.

K realizaci akce byla využita platforma firmy Sabre, která je umístěna na internetové doméně www.virtualni-veletrhy.cz. Platforma poskytuje prostředí pro realizaci výstavních hal ve 3D, které na této akci využilo 27 vystavovatelů – 15 s vlastními stánky a 12 v rámci společných expozic nástrojáren a Svazu strojírenské technologie. V současné době je možné si veletrh projít po registraci v off-line režimu na adrese https://vyrobaforem2020.virtualni-veletrhy.cz. Zde si také můžete prohlédnout a stáhnout katalog vystavovatelů a katalog produktů. Na akci se registrovalo přes 400 lidí, kteří během tří dnů zhlédli 12 tisíc stránek a 790 videí.

Výstavu doprovázely také odborné přednášky: dopoledne na hlavním virtuální pódium a odpoledne na stáncích vystavovatelů. Mezi přednášejícími bylo i několik vzácných zahraničních hostů, včetně Giana Paola Bassiho (ředitele společnosti Solidworks) a Markuse Burtona (předsedy ekonomického výboru Cecimo). Na záznamy jednotlivých přednášek se budete moct již brzy podívat také po přihlášení do off-line prostředí výstavy. Z pohledu návštěvnosti byla i tato sekce velmi úspěšná. Přednášky, které probíhaly přes Zoom, zhlédlo celkem 635 lidí.

 
Virtuální výstava Výroba forem 2020 ukázala, že odborníci z průmyslu mají o tento formát zájem.(Zdroj: printscreen obrazovky)

Akce byla velmi úzce oborově zaměřeným B2B setkáním strojařů, a proto by se, pokud by chtěl někdo srovnávat, přibližovala spíše typu „open house“ než veletrhu v pravém slova smyslu. Z tohoto pohledu jsou dosažené výsledky velice dobré. Dá se říci, že z hlediska návštěvnosti dokonce převyšují hodnoty, které je reálné dosáhnout na srovnatelných fyzických akcích. Zcela jiná situace je u virtuálních veletrhů, které se stále ještě počtu návštěvníků skutečným veletrhům ani zdaleka nepřibližují a dost pravděpodobně nikdy ani nepřiblíží. Jestli tedy má smysl něco přenášet do virtuálního prostoru, tak jsou to evidentně právě takto úzce oborově zaměřené akce. A kromě celkové návštěvnosti to potvrzuje i další údaj – počet „osobních“ jednáních na stáncích. (Po skončení akce každý vystavovatel obdržel podrobnou statistiku, popisující dění na jeho stánku, včetně všech kontaktů na návštěvníky stánku.)

Na 17 virtuálních stáncích proběhlo za tři dny celkem 86 domluvených virtuálních schůzek, tzn. v průměru pět na každém stánku. Pokud by se tento počet rovnal počtu nových zákazníků, věřím, že by byli vystavovatelé s touto akcí více než spokojeni.

Řešení, které bylo použito na realizaci akce Výroba forem 2020 a na které se můžete aktuálně podívat na vlastní oči na výše uvedeném odkazu, je připraveno i pro jiná využití, například realizaci virtuálních veletrhů v jiných oborech, čili mimo průmysl, firemních open house apod.

-AC-

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávyNomenklatura

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: