Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Plazmová nitridace
Anotace
Jednou z výhod plazmové nitridace jsou nižší náklady na zpracování oproti klasickým metodám.

Plazmová nitridace


31.10.2003
Firma Plasma Technik Grün GmbH se zabývá technologií plazmové nitridace, která přináší nové možnosti v dimenzování a zvyšování životnosti strojních součástí a ve výběru materiálů či maziv. Při plazmové nitridaci je polotovar (obrobek) vystaven v dusíkové atmosféře o tlaku jen cca 200 – 500 Pa působení plazmy vznikající působením vysokého napětí v řádu několika set voltů. Dusík přitom difunduje do povrchové vrstvy polotovaru. Složení pracovní atmosféry lze v závislosti na určení nitridovaného dílu optimalizovat přidáním vodíku nebo metanu a dosáhnout tak různých vlastností povrchových vrstev. Na rozdíl od klasických postupů nevyžaduje plazmová nitridace dodatečné obrábění, neboť změny rozměrů se pohybují v rozmezí 3 až 6 μm. Díky relativně nízké procesní teplotě 400 – 500 °C zůstávají díly po zpracování tvarově stabilní, polotovary s extrémně kritickou geometrií mohou být předem vyžíhány. Oblasti jako závity, čepy apod., které nemají být nitridovány, lze jednoduše chránit masivními kovovými kryty, např. zátkami či maticemi, které odcloní elektrické pole a zabrání tak vzniku plynného plazmatu.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: