Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Podzimní pondělky ve společnosti Kuboušek patřily vzdělání a studentům

Podzimní pondělky ve společnosti Kuboušek patřily vzdělání a studentům


24.11.2017

Po úspěšném otevření Technologického centra se podařil rozjezd i dalšímu z projektů skupiny Kuboušek. Vzdělávací centrum odstartovalo svůj program dlouhodobé spolupráce se školami blokem podzimních přednášek pro studenty Jihočeské univerzity.


Jan Klíma vysvětluje přednosti robotů Sepro studentům JČU.

Studenti získali odborné zkušenosti přímo v prostorách Technologického centra

Dne 30. 10. a 6. 11. Vzdělávací centrum nabídlo studentům 4. ročníku oboru Mechatronika odborné přednáškové bloky. Teoretická část probíhala v prostorách Školicího střediska, praktické ukázky v nově otevřeném Technologickém centru.


Studenti si sami vyzkoušeli programování lineárního robota Sepro 5X-35 v řídicím systému Visual 3. 

Průvodcem prvního bloku byl vedoucí Školicího střediska Miroslav Beníšek s tématem Využití vstřikovacích strojů a periferních zařízení v plastikářské praxi a Vedoucí Technologického centra Ing. Petr Falc s tématem Technologie fyzikálního pěnění termoplastových materiálů a jeho vliv na mechanické vlastnosti dílů.


Studenti měli za úkol naprogramovat uchopení míčku a ten následně přemístit na odkládací poličku v opačném konci pracovního prostoru robota.

Druhý blok proběhl pod taktovkou mladých specialistů na automatizaci a implementaci robotů ve výrobě – školitele Jana Klímy, který si připravil téma Technologie lineárních manipulačních robotů a jejich využití v plastikářském průmyslu, a aplikačního inženýra Marka Návary s tématem Možnosti automatizování obsluhy strojů pomocí šestiosých robotů.

Vedoucí Školicího střediska Miroslav Beníšek popisuje rozdíly mezi řídicími systémy vstřikovacích strojů.


Proces vstřikování byl studentům ukázán přímo na stroji KraussMaffei řady GX.

Vzdělání s praxí je důležité provázat v pravý čas

„Tyto dny potvrdily zájem studentů o možnosti skupiny Kuboušek a ukázaly, jak potřebné je provázání vzdělání s praxí v pravý čas. Tedy ne těsně před koncem studia, ale již ve třetím či čtvrtém ročníku. V této době je totiž možné navázat se studenty skutečně přínosnou spolupráci, která může mít formu delší praxe, ale i dlouhodobé brigády,“ hodnotí akci vedoucí Vzdělávacího centra, Mgr. Tereza Velíšková. „Takto se velmi dobře ukáže jak potenciál a schopnosti studenta, tak i obraz reálného fungování firmy. Pokud se pak student po ukončení studia rozhodne pro společnost pracovat, jeho ‚zaběhnutí‘ ve firmě je jen otázkou dní a odpadá fáze případného rozčarování, kterému někdy nováčci v zaměstnání čelí. Pro firmu to zároveň znamená, že přijímá téměř ‚hotového‘ člověka, se znalostí chodu firmy a jejího zaměření,“ doplňuje Velíšková.


Seznámení s lineárním robotem Sepro 5X-35 a řídicím systémem Visual 3


Aplikační inženýr a vedoucí Technologického centra Petr Falc vysvětluje na výlisku technologii fyzikálního napěňování MuCell.

Další cíle Vzdělávacího centra

Vzdělávací centrum vzniklo v březnu letošního roku a jeho cílem je mimo jiné vybudovat vztah dlouhodobé synergie mezi skupinou Kuboušek a vzdělávacími institucemi v České republice a na Slovensku pomocí individuálních programů spolupráce. Série odborných přednášek pro studenty proto budou pokračovat plynule v průběhu celého dalšího roku tak, aby pokryly co nejširší spektrum škol a oslovili co nejvíce studentů.

Studenti převažují výlisky a porovnávají rozdíly mezi vstřikem bez dotlaku, s dotlakem a s fyzikálním napěněním pomocí technologie MuCell.

-TV-Nomenklatura

Automatizace, regulace
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: