Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Pokročilé řízení dopravy pro jih Floridy

Pokročilé řízení dopravy pro jih Floridy


21.07.2020

Zakázku na instalaci systému pokročilého řízení dopravy (ATMS) v okrese Miami-Dade na jihu amerického státu Florida získala společnost Siemens Mobility. Předmětem kontraktu v hodnotě 150 milionů dolarů je modernizace celkem 2 900 křižovatek a dopravních koridorů vybavených inteligentním hardwarem a softwarem pro řízení dopravy. Technologie na všech křižovatkách bude propojena do integrované platformy pro řízení silničního provozu, která bude mít za úkol analyzovat získaná data, realizovat strategická opatření a optimalizovat silniční provoz v celém okrese.

Nový systém bude dynamicky reagovat na aktuální dopravní situaci a měnit model řízení dopravy v reálném čase. Propojení světelné signalizace se sítí silničních koridorů by mělo zajistit lepší plynulost dopravy podle skutečné a aktuální situace. Na křižovatkách a v silničních zónách/koridorech budou instalována zařízení pro sběr dopravních dat v reálném čase, což povede k dalšímu zlepšení řízení světelné signalizace na každé křižovatce v celé síti. Tím bude vytvořen integrovaný systém, který bude schopen rychle a efektivně reagovat na případné kritické situace, nepředvídatelné dopravní zatížení či dopravní kolony.

Společnost Siemens Mobility bude v Miami-Dade instalovat renomovaný systém ATMS a technologii adaptivního řízení dopravy. Platforma Sitraffic Concert zajistí dohled a koordinaci jednotlivých funkcí systému ATMS a bude přímo spolupracovat se systémem adaptivního řízení dopravy SCOOT (Split Cycle and Offset Optimization Technique). Jedná se o dynamický způsob řízení signalizace on-line v reálném čase za využití prvků (AI) umělé inteligence, při němž dochází k průběžnému měření dopravního zatížení u všech vjezdů na křižovatky a následné aplikaci dopravních opatření v dopravní síti nebo na křižovatky SSZ.

Přenos dat mezi oběma systémy posílí celkovou stabilitu dopravní sítě a řízení dopravy. Konkrétně to znamená, že platforma Sitraffic Concert využije data získaná ze systému SCOOT o plynulosti dopravy (počty vozidel, cestovní doby) na dané křižovatce k rozhodování o strategii řízení v rámci celé sítě. Následně bude možné do systému SCOOT zaslat aktuální požadavek na provozní změnu a přizpůsobit fungování křižovatky v reálném čase. Tím se zajistí plynulý provoz městské hromadné dopravy a maximalizuje bezpečnost chodců.

Systémy inteligentního řízení dopravy významně zvyšují akceschopnost místních samospráv a umožňují jim koordinovat opatření na řízení všech druhů dopravy. To znamená, že mohou zohlednit nejen plánované a předvídatelné situace, jako jsou práce na pozemních komunikacích, ale rovněž aplikovat cílená opatření ke zmírnění nečekaných událostí, jako jsou dopravní nehody a akutní nebezpečí. Mohou na ně reagovat rychle, efektivně a koordinovaně.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy společnosti.
 Nomenklatura

Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Zajímavosti ve vědě a technice
Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: