Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Pomáháme, kde to má smysl

Pomáháme, kde to má smysl


11.11.2019

Firma Schunk se pohybuje v technické sféře a má spoustu svých projektů, nápadů a činností, kterým se věnuje po konstrukční a výrobní stránce. Činí tak za účelem zjednodušení, zefektivnění a zrychlení výroby svých zákazníků. Možná i toto bychom mohli nazvat posláním, ale je to především účel, proč byla firma založena a zároveň hnací motor. Nicméně jsou tu další činnosti, kterými se Schunk zabývá a které mají z jistého úhlu pohledu velký přesah nad těmito „strojovými“ činnostmi a tím je lidská stránka. Uvědomujeme si, že v naší společnosti žijí lidé, kteří nemají tolik štěstí nebo zdraví jako my, narodili se se zdravotními komplikacemi, omezením nebo je potkal nelehký osud během života.


Mateřská firma v Německu je již řadu let aktivně zapojena do různých sociálních programů. Je to například podpora rodin s těžce nemocnými dětmi nebo pomocník ve formě autonomního robota Friend. Má také svůj firemní projekt, ve kterém posílá všechny své učně na 14 dní do sociálních a podpůrných zařízeních, kde pomáhají s péčí o fyzicky nebo duševně nemocné. Dále je to začlenění studentů ze školy Kaywald. Jedná se o školu pro fyzicky a duševně postižené osoby, kterou Schunk podporuje od roku 2011 formou speciální externí výuky. Žáci školy Kaywald s firmou spolupracují, přebírají odpovědnost za recyklaci, začleňují se do každodenních činností a zapojují se do různých projektů.

Ani česká pobočka Schunk Intec se sídlem v Brně nezůstává pozadu a s 13. rokem působení na českém trhu se rozhodla podpořit některé organizace, které pomáhají našim spoluobčanům. Jelikož máme rádi projekty, které dávají smysl, a jsme rádi jejich součástí, pečlivě jsme vybírali. Je spousta organizací, spolků, nadací, které dělají tuto smysluplnou činnost a i přes to, že výběr nebyl vůbec jednoduchý, rozhodli jsme se nakonec pro tyto tři. Nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Dalším je nadační fond Kapka naděje, který pomáhá zachraňovat dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. A do třetice Nadace charty 77, jejíž nejznámější aktivitou je Konto Bariéry. Jeho cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

Těší nás každá pozitivní zpráva od podporovaných organizací a věříme, že jsme započali dlouhodobou spolupráci, kterou budeme dle možností dále prohlubovat.
 


Zdroj: Tisková zpráva Schunk
Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: