Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Programu Celoživotní vzdělávání- dvousemestrové studium povrchových úprav ve strojírenství

Programu Celoživotní vzdělávání- dvousemestrové studium povrchových úprav ve strojírenství


10.04.2003
Studium povrchových úpravStrojní fakulta ČVUT v Praze pořádá i v tomto roce v rámci programu Celoživotní vzdělávání dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství. Jeho cílem je přehlednou formou doplnit potřebné vědomosti z tohoto oboru pro všechny zájemce, kteří v něm chtějí pracovat co nejefektivněji na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat potřebnou certifikaci v oblasti protikorozních ochran a povrchových úprav. V prvním semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, základů teorie koroze, korozních odolností a charakteristik kovů, volby materiálů a korozního zkušebnictví. Ve druhém semestru se soustřeďuje na technologie anorganických i organických povrchových úprav. Velká pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů a jejich čištění, technologiím galvanického pokovení, pokovení žárovým stříkáním i v roztavených kovech, smaltování a konverzním povlakům. Výuka je orientována i na problematiku přístrojové techniky a měření v oboru povrchových úprav. Zařazeny jsou přednášky o progresivních technologiích, ekologických záležitostech oboru, ale i o rekonstrukci a výstavbě zařízení pro povrchové úpravy. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce. Posluchačům budou po ukončení studia předány doklady o absolvování, resp. mohou po složení potřebných zkoušek (dle svých potřeb a požadavků) ukončit studium kvalifikačním a certifikačním stupněm Korozní inženýr. V těchto dnech je zahajován další běh studia, do něhož se ještě lze přihlásit u ing. Viktora Kreibicha na tel. 602 341 597 nebo na adrese kreibich@fsid.cvut.cz.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: