Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Progresivní strojírenské technologie

Progresivní strojírenské technologie


26.04.2004
Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků, připravuje Ústav strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze v rámci Celoživotního vzdělávání postgraduální studium pro zájemce, kteří mají zájem doplnit si znalosti a získat nejnovější poznatky z oboru strojírenské technologie. Studium bude koncipováno tak, aby si posluchači postupně doplnili vědomosti z předmětů majících zásadní význam pro strojírenské technologie a následně si osvojili nejnovější poznatky z jednotlivých oblastí strojírenství a strojírenských technologií. Výuka bude zaměřena především na předměty o strojírenských materiálech a technologiích tváření, slévání, svařování, obrábění i povrchových úpravách. Pozornost bude věnována i dalším souvisejícím oblastem z metrologie, normalizace, legislativy, projektování, ekologie a ekonomie.
Studium proběhne jako dvousemestrové na Fakultě strojní ČVUT v Praze-Dejvicích ve školním roce 2004 – 2005. Přednášky budou shrnuty do pěti dvoudenních bloků za semestr. Po každém semestru proběhne soustředění za účelem exkurzí a konzultací. Výuku budou zajišťovat odborníci z vysokých škol a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Posluchačům budou po úspěšném ukončení studia předány doklady o absolvování a bude jim dle jejich potřeb umožněno i složení potřebných zkoušek podle legislativy platné v EU.
Podrobné informace včetně učebního plánu a přihlášky ke studiu je možno získat u ing. Viktora Kreibicha, CSc., e-mail: Viktor.Kreibich@fs.cvut.cz, tel.: 224 352 626, mobil: 602 341 597.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: