Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Projektování a provoz povrchových úprav

Projektování a provoz povrchových úprav


10.02.2004
Již 30. ročník konference nazvané Projektování a provoz povrchových úprav se koná 10. a 11. března t. r. v hotelu Pyramida v Praze. K hlavním tématům konference s mezinárodní účastí budou patřit aktuální změny v platné legislativě – zejména pak nový chemický zákon, předpisy na ochranu ovzduší, hořlavé kapaliny, dále se přednášky budou zaobírat projektováním povrchových úprav, progresivními materiály, technologiemi, zařízením, ale také i problematikou provozu, emisemi a odpadní vodou či hygienou a bezpečností práce.
Akce je určena pro široký okruh posluchačů, jako jsou majitelé lakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéři, projektanti, technologové povrchových úprav, řídicí technicko-hospodářští pracovníci, pracovníci marketingu, odbytu, zásobování, výrobci, distributoři a uživatelé nátěrových hmot, požární a bezpečnostní technici, pracovníci hygienických stanic, inspektorátů ŽP, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další. Více informací o připravovaném jubilejním ročníku získáte u pořadatele – PhDr. Zdeňky Jelínkové, CSc., tel. 224 256 668, e-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz, internetová adresa: //sweb.cz/JelinkovaZdenka/.Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: