Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6

První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6


10.01.2019

Divize Energy Management společnosti Siemens získala objednávku od norského dodavatele elektrické energie Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK Nett) na dodávku světově prvního plynem izolovaného rozvaděče (GIS) bez izolačního a zhášecího plynu SF6 pro napětí až 145 kV. Rozvaděč bude součástí rozvodny Koengen v Bergenu, která zajišťuje dodávku elektrické energie z obnovitelných zdrojů do největšího přístavu výletních lodí v Norsku.Uvedení do provozu je plánováno na konec roku 2019. Rostoucí počet kotvících výletních lodí v přístavu vedl norské úřady ke snaze snížit množství škodlivých emisí, které během kotvení lodí vznikají. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je dodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů, v Bergenu se jedná o elektřinu vyrobenou v norských vodních elektrárnách. Pro zvládání vyššího napětí je třeba zvýšit kapacitu síťové infrastruktury, proto se BKK Nett rozhodl upravit BKK Nett rozvodnu Koengen. Ta vzroste z napětí 45 kV na 132 kV a do rozvodny Siemens dodá tři plynem izolované rozvaděče 8VN1 bez SF6, pro napětí 145 kV.

Unikátní, plynem izolovaný rozvaděč nahrazuje plyn SF6 vakuem v roli zhášecího média a takzvaným clean air, který slouží jako izolační médium. Takzvaný clean air je „syntetický vzduch“, směs 80 % dusíku a 20 % kyslíku, filtrovaný a zcela suchý. Jeho využitím je možné se zcela vyhnout použití fluoridu sírového, který patří mezi tzv. skleníkové plyny.

Rozvaděč 8VN1 pracuje s jmenovitým napětím 145 kV, jmenovitým vypínacím zkratovým proudem 40 kA a jmenovitým proudem 3 150 A. Použité nekonvenční přístrojové transformátory proudu zaručují velmi kompaktní design. Rozměry a hmotnost rozvaděče jsou až o 20 procent nižší, než u systému s konvenčními proudovými a napěťovými transformátory. Technologie umožňuje i flexibilní parametrizaci měřících a ochranných systémů podle požadavků zákazníka. Přenos dat optickým kabelem snižuje množství vodičů a není použita záloha s konvenčními měřícími a ochrannými systémy. Nekonvenční přístrojové transformátory jsou důležitým krokem směrem k digitálním rozvodnám.

Zdroj: tisková zpráva Siemens

Zpracováno redakcí.
 Nomenklatura

Elektrotechnika a regulace
Ekologie
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: