Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Rychlá, hospodárná a trvalá hladkost zhotovených povrchů dílů

Rychlá, hospodárná a trvalá hladkost zhotovených povrchů dílů


04.07.2019

Hladké povrchy jsou klíčem k inovativním výrobkům. Z tohoto důvodu stoupá potřeba vysoce precizních řešení pro broušení extrémně hladkých ploch v oblasti letectví, kosmického letectví, automotive a strojírenství, nebo v medicíně a elektronice. Výrobce brusek Okamoto nabízí pro tento účel komplexní systémy broušení, které uživatelům otevírají cestu k nejvyšší možné přesnosti a rovninnosti jejich výrobků.

Jakost povrchů s mikrometrovou přesností je nedílně spjata s broušením. Kamil Guttmann, distribuce firmy Okamoto uvádí: „Spolu s přesností a kvalitou je hospodárnost a trvalost procesu broušení důležitým orientačním znakem rozvoje Okamoto. Výsledkem jsou koncepce stroje a optimalizované technologie brusek, pomocí kterých může uživatel vyrábět stále hospodárněji a šetrněji vůči životnímu prostředí.“

Základem úspěchu je souhrn konstrukčních prvků, díky nimž jsou dané brousící stroje tak výkonné. Za zmínku stojí technické vlastnosti, jako jsou tepelně odolné strojní lože s optimálními tlumícími vlastnostmi ze speciální žuly nebo minerální litiny, ručně škrábané vodicí kolejnice a přesná válečková ložiska se speciálními povlaky, která umožňují skluz jednotlivých komponent bez vibrací a rizika efektu Slip-Stick. Spolu se systémem Grind-BIX Fine Bubble nabízí Okamoto novou technologii chlazení, která u všech brusek výrazně zvyšuje efektivnost a je šetrnější ke zdrojům. Uživatel tak vyrábí nejen produktivněji a intenzivněji, ale v konečném důsledku uspoří také náklady.

Kamil Guttmann: „Skutečná rychlost a preciznost je umožněna nejmodernější lineární technikou pro mimořádně klidný chod při velmi vysokých rychlostech posuvu. Náš speciální bezkontaktní hydrostatický systém Non-Contact-Hydrostatik stabilizuje vedení stolu s mikrometrovou přesností. Technologie rovnání, software pro broušení a také přehledná nabídka funkcí na dotykové obrazovce pak umožňují vysokou spolehlivost procesu, produktivitu a kvalitu. Tímto způsobem mohou i nezkušení pracovníci obsluhy zvládat maximální brusný výkon ve všech oblastech plošného, kulatého, vnitřního a profilového broušení.“


Bezkontaktní hydrostatický systém Non-Contact-Hydrostatik stabilizuje vedení stolu s mikrometrovou přesností.

Praxí prověřeno

Při rovinném broušení velkých dílů dosahují brusky Okamoto díky bezkontaktnímu hydrostatickému systému přesností povrchů v rozsahu µm, což, podle Okamoto, činí méně než polovinu doposud platného standardu. Maximální odchylky až 0,5 µm na délce stolu 4 000 mm a příčném posuvu 800 mm jsou reálné hodnoty. V optickém průmyslu dosahují technologicky špičkově propracovaná zařízení řady Pitch Polisher při opracování měřicích sklíček, nebo přesných zrcátek strojové přesnosti 30 nm na ploše 1 500 mm.

Příkladem rychlého a hospodárného broušení v oblasti maximální přesnosti jsou brusky s kruhovým stolem PRG-DXNC pro rovinné a stupňovité broušení. Sklopný kruhový stůl zajišťuje mimořádnou flexibilitu opracování. Ve spojení se speciální řídicí funkcí, která umožňuje současnou kontrolu dvou os, lze při rovinném broušení kompletně pomocí hodnot zadat čtyři různé plochy. Toto vícestupňové broušení umožňuje vyrábět například ložiska a kroužky rychleji než na běžných rovinných bruskách.


Příkladem rychlého a hospodárného broušení v oblasti maximální přesnosti jsou brusky s kruhovým stolem PRG-DXNC pro rovinné a stupňovité broušení.

Skutečně „precizním sprintérem“ je bruska UPZ 210 Li II Double Eagle. Tato mikroprofilová bruska je mimo jiné vybavená dvěma samostatnými brusnými vřeteny. V kombinaci s inovativní lineární technologií může nyní uživatel na stroji bez výměny nástrojů v maximální rychlosti provádět jak broušení nahrubo, tak i broušení načisto, a to při extrémní přesnosti.


V UPZ 210 Li II 210 Double Eagle je integrována nejmodernější technika mikroprofilové brusné techniky.

Co se týče výroby zrcadlově lesklých ploch na tvrdých materiálech, první volbou je proces lapování. Aby bylo možné stále realizovat velmi přesné drsnosti i ve větších šaržích, nabízí výrobce brusek Okamoto Aerolap: Stroj umožňuje díky speciální suspenzi Multi Cone konstantní velkosériová leštění nepravidelných profilů. Razníky, jádra pro vstřikovací nástroje, střižníky a matrice mohou být jemně broušeny strojem. Tuto práci bylo přitom doposud možné vykonávat téměř výhradně ručně. Dle firmy Okamoto se oproti obvyklým postupům znatelně zlepší jakosti povrchu, zmenší se množství tepelné energie, kterou je nutné vložit do obrobku a významně se zkrátí doba obrábění.


Aerolap umožňuje konstantní velkosériová leštění nepravidelných profilů.

-EB-
 Nomenklatura

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: