Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Rychlostní broušení pro zvýšení vaší produktivity

Rychlostní broušení pro zvýšení vaší produktivity


28.06.2019

Prodloužený cyklus kyvadlového broušení pro zvýšení úběru za jednotku času

Vysoké pojezdové rychlosti, extrémně krátké doby broušení, vysoké úběrové výkony, velmi dobrá jakost povrchů a minimalizované vedlejší časy – vysokorychlostní broušení (HSG) CNC bruskami s rychlým zdvihem pro rovinné a tvarové broušení znamenají pro výrobce dílů v klíčových průmyslových odvětvích ještě vyšší produktivitu výroby. Vysoké prodeje zařízení řady UPZ od výrobce brusek Okamoto s evropským sídlem v Langenu u Frankfurtu jsou dány tím, že tato zařízení kombinují rychlost s přesností a hospodárností.

U kyvadlových brusek s rychlým zdvihem bylo zvýšením počtu zdvihů dosaženo vyššího úběrového výkonu; to znamená, že navzdory menšímu přísuvu brusného kotouče k obrobku se odebere více materiálu za časovou jednotku než při práci s hlubším zásahem do materiálu. Thomas Loscher, technický manažer ve společnosti Okamoto: „Metoda rychlého zdvihu má i další přednosti. Kromě jiného se mírnějším přísuvem brusného kotouče sníží brusný tlak, takže do obrobku proniká méně tepla. Je proto možné bez problémů brousit také tenké nebo tenkostěnné obrobky.“

V modelu UPZ 525 NC II nabízí společnost Okamoto CNC brusku s rychlým zdvihem, která je díky své speciální technologii optimálním způsobem vhodná k výrobě přesných povrchů. Stroj provádí broušení diamantovými brusnými kotouči se stálým příčným posuvem. K orovnávání se používá integrovaný jednobodový diamant. K tomu se přidává i robustní provedení brusky. Sloupek brusky tak, například, stojí celou svou plochou na podlaze a je nasazen na těle stroje. Thomas Loscher: „V kombinaci s vysoce přesným uložením stolu, průběžnou stabilizací teploty všech médií a motorů, plynulou regulací otáček a také elektromagnetickou upínací deskou s permanentním magnetem dosahuje zařízení NC 525 NC II v oblastech s vysokými nároky na přesnost maximální drsnosti povrchu Ry = 0,087 µm.“

S modelem UPZ 525 NC II vyvinula firma Okamoto CNC brusku s rychlým zdvihem, která je díky její speciální technologii optimálním způsobem vhodná k výrobě přesných povrchů.

Broušení bez vibrací

Největším nepřítelem přesnosti a kvality při broušení profilů a rovin bruskami s vysokým zdvihem v oblastech s vysokými nároky na přesnost jsou vibrace a také teplo generované v jednotlivých komponentech stroje. Zařízení řady UPZ proto dostaly zvláštní konstrukční řešení, které významně minimalizuje všechny potenciální rušivé vlivy.

Příkladem je přesná rovinná a profilová bruska UPZ 52Li. U ní přispívají k mechanické stabilitě stroje také úplné podepření vodicí dráhy stolu a rovněž svislé vodicí dráhy stejně jako robustní lože zařízení ve tvaru T ze speciální litiny. Velký zesílený sloupek zajišťuje dodatečnou stabilitu zařízení UPZ 52Li. V důsledku toho je systém schopen velmi dobře ztlumit velké posuvy a velká zrychlení, a to dokonce i při změně směru. Velký důraz navíc klade společnost Okamoto na vývoj komponentů stroje, které zabraňují vzniku tepla, například pro eliminaci tepelných dilatací důležitých komponentů stroje. Proto má bruska UPZ 52 Li, mimo jiné, olejem chlazený brusný vřeteník a kapalinou chlazené motory.

Z důvodu požadavku na vysokou rychlost a přesnost sazí společnost Okamoto v případě osy stolu na technologii lineárních motorů. To umožňuje dosažení výrazně vyšších hodnot zrychlení než se servomotory. Na druhé straně se dosahuje mimořádné přesnosti opakování. A to při rychlostech stolu až 40 m.min-1 a 500 zdvizích za minutu při kývavých pohybech. Nejvyšší přesnost je zaručena zpětnou vazbou lineárních měřítek ve třech osách.


Z důvodu požadavku na vysokou rychlost a přesnost sazí společnost Okamoto stejně jako u modelu UPZ 52Li na technologii lineárních motorů.

Zvláštní konstrukční detaily pro vyšší výkon


Vlastní hmotnost 5 700 kg brusky UPZ 210 LiII/LiII-2 je základním předpokladem pro mimořádně přesné broušení rovin a profilů bez vibrací. Lineární motory pro pohon stolu připouští oscilaci stolu o velikosti až 250 dvojzdvihů za minutu. Dva brusné vřeteníky, které pracují nezávisle na sobě, umožňují broušení nahrubo a načisto na jedno upnutí. Ve spolupráci s CCD kamerou zařízení kompenzuje případné rozměrové úchylky, změří konstrukční díl a bez zásahu obsluhy ho dokončí přesně a bez další změny v upnutí.

S provedením stroje UPZ 210 Li II-2 „Double Eagle“ navíc uživatel zvýší produktivitu a ušetří čas a náklady. Tato mikroprofilová bruska je totiž vybavená dvěma separátními brusnými vřeteny. Díky tomu může uživatel na stroji provádět bez výměny nástrojů broušení nahrubo i broušení načisto.


Bruska v provedení UPZ 210 Li II-2 „Double Eagle“ je vybavena dvěma samostatnými brusnými vřeteny. Díky tomu může uživatel na stroji provádět bez výměny nástrojů broušení.

Operátor se může u všech modelů řady UPZ spolehnout na podporu nejmodernějších technologií řízení a software. Tím se mimo jiné zkrátí časy programování. Díky dalším volitelným prvkům výbavy, jako jsou například rotační orovnávač, technologie elektromagnetické upínací desky s permanentními magnety a také přizpůsobené chladicí systémy, lze stroje řady UPZ na základě individuálních požadavků optimálním způsobem nakonfigurovat.

-MW-
 Nomenklatura

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: