Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Samsung Electronics zavádí PTC Windchill pro řízení výkonnosti procesů

Samsung Electronics zavádí PTC Windchill pro řízení výkonnosti procesů


13.12.2007
Společnost PTC (oznámila, že Samsung Electronics Co., LTD (SEC), vedoucí výrobce mobilních telefonů, televizí a polovodičů, zavádí Windchill jako svůj zdroj informací pro vývoj výrobků s cílem řídit integrovaný systém kusovníků (BOM) obsahující mechanická, elektrická a softwarová data v různorodém globálním prostředí vývoje výrobku. Windchill je standardním podnikovým PLM řešením v SEC díky své účinné webové podpoře klíčových procesů vývoje výrobku, založené na jednotné technologické architektuře a realizačním prostředí.

SEC je světovým výrobcem, který poskytuje digitální výrobky a služby pro globální trh. V roce 2002 SEC zavedl Windchill PDMLink nejprve do 4 500 míst pro spolupráci při konstrukci forem a plošných spojů. Windchill PDMLink, základní součást PTC Product Development System (PDS), poskytuje SEC prostředí pro sdílení konstrukčních dat pro výrobní specifikace, návrhy a řízení změn s širokým řetězcem dodavatelů. S pomocí PDS optimalizoval SEC své procesy vývoje výrobku, posílil spolehlivost a přesnost konstrukčních dat, zvýšil kvalitu výrobků a zkrátil dobu vývoje. Díky těmto značným přínosům SEC rozšířil spolupráci s PTC a implementoval Windchill ve své divizi LCD.

SEC také rozšířil využití Windchill v organizacích pro vývoj globálního softwaru. Samsung propojil ve svém globálním projektu Software Information System (SIS) tisíce softwarových vývojářů z různých divizí a geografických umístění za účelem snížení vývojových nákladů a zvýšení kvality pomocí snadnějšího opakovaného užití softwarových návrhů. První klíčovou částí tohoto úspěšného projektu bylo spojení složených systémů řízení softwarové konfigurace IBM Rational ClearCase se softwarem Windchill pomocí PTC produktu Ready for Rational certified Integration to Rational ClearCase, který umožňuje dostupnost softwarových návrhů ve všech divizích. Za druhé, Windchill poskytuje standardizovaný schvalovací proces pro zavedení softwarových návrhů do opakovaně využitelných softwarových komponent. Nakonec toto řešení poskytuje přehledný katalog opakovaně použitelných softwarových komponent umožňující konstruktérům jednoduše vyhledávat a používat již existující návrhy vytvořené v jiné divizi. Systém dokáže zobrazit, jak často se daná komponenta užívá, což umožňuje větší přehlednost řízení úspěšnosti opakovaného použití.

V poslední době SEC rozšířil obchodní spolupráci s PTC zavedením Windchill do dalších 3 600 míst pro svůj projekt BOM (integrovaný systém kusovníků), který plánuje dokončit v roce 2008. Tento projekt se přímo váže na firemní strategii poskytování jednotného konfigurovatelného systému BOM pro každý výrobek, který řídí volby, varianty a vazby mezi konstrukčním a výrobním kusovníkem. SEC očekává zvýšení kvality dat v BOM, zkrácení doby zavedení výrobku na trh a zvýšení výkonnosti. Až bude projekt kompletně zaveden, bude SEC jedním z největších zákazníků Windchill v Asii.

„Pokud chceme dále poskytovat vysoce kvalitní výrobky a služby našim zákazníkům, musíme se postarat o to, aby naše procesy vývoje výrobku byly správně řízeny a potřebná data jednoduše sdílena s našimi týmy v různých zeměpisných oblastech. Windchill je základem, protože umožňuje celosvětovou spolupráci," řekl Hee-sun Park, ředitel informačního oddělení v Samsung Electronics. „S PTC udržujeme strategickou spolupráci již šest let a velmi pozitivní výsledky dokázaly, že PTC je společnost, která nám poskytuje to nejlepší řešení. To je důvod, proč dále zavádíme PLM řešení ve všech divizích SEC."

„Samsung si vybral Windchill, aby se přiblížil svým firemním strategickým cílům díky novým výhodám při vývoji výrobku," řekl C. Richard Harrison, prezident a výkonný ředitel PTC. „PTC a Samsung sdílí podobný pohled na vývoj výrobku v elektronickém a high-tech průmyslu a  budou pokračovat ve vzájemné spolupráci v podpoře úspěchů, které Samsung neustále dosahuje ve výrobní inovaci."Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: