Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2018 svých cílů

Skupina Schaeffler dosáhla v roce 2018 svých cílů


22.03.2019

Koncern Schaeffler, který je dodavatelem automobilek a dalších průmyslových odvětví s celosvětovou působností, zveřejnil své hospodářské výsledky za účetní rok 2018.

Ve vykazovaném období dosáhla skupina Schaeffler obratu přibližně 14,2 miliardy eur (hodnota v předchozím roce: 14,0 miliard eur). Po očištění o měnové vlivy to v tomto období představuje nárůst o 3,9 %. K tomuto růstu obratu (očištěného o měnové vlivy) přispěly všechny tři divize koncernu a všechny čtyři regionální oblasti. Největší růst přitom opět vykázal region Čína, jeho dynamika však byla podstatně nižší než v předchozích letech.

V roce 2018 dosáhla skupina Schaeffler zisku před zdaněním a úroky (EBIT před uplatněním zvláštních vlivů) ve výši 1 381 milionů eur, tedy hodnoty nižší než v předchozím roce (1 584 milionů eur). To odpovídá marži EBIT před uplatněním zvláštních vlivů ve výši 9,7 % (hodnota v předešlém roce: 11,3 %).

Klaus Rosenfeld, předseda představenstva společnosti Schaeffler AG, popisuje průběh obchodování v roce 2018 takto: „Po prvním pololetí, které se pro skupinu Schaeffler vyvíjelo dobře, se ve druhé polovině roku podmínky panující na celosvětovém trhu s automobily výrazně zhoršily. To se nepříznivě projevilo i na našem hospodářském výsledku. Těšit nás může velmi dobrý vývoj u divize Industrie, který pokračoval i během roku 2018 a dokázal tak částečně vykompenzovat slabší výsledky obou divizí Automotive. To svědčí o tom, že jsme potvrdili své postavení globálního dodavatele automobilek a dalších průmyslových odvětví.“


 
Nespokojenost vyjádřil Klaus Rosenfeld se situací týkající se zisků divize Automotive OEM. „Rozhodující vliv na pokles výnosů divize Automotive OEM měly především obtížné podmínky na trhu a ve vysoce konkurenčním prostředí a také rostoucí tlak na změny. Vedle toho však existuje i řada vnitrofiremních faktorů, jimiž se musíme zabývat. Proto jsme zahájili program RACE, zaměřený na zvyšování efektivity a optimalizaci portfolia. Chceme-li zvýšit svou produktivitu a konkurenceschopnost, potřebujeme být lépe zaměření a rychlejší.“
 

Celou zprávu o hospodaření skupiny Schaeffler a jejích prognózách do budoucnosti čtěte zde.
 Nomenklatura

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: