Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Společnost Trimill vychovává budoucí zaměstnance

Společnost Trimill vychovává budoucí zaměstnance


21.11.2018

Ve dnech 23. a 24. listopadu představí strojírenská společnost TRIMILL, a.s. poprvé své aktivity také na Dnech otevřených dveří, které se konají na SOŠ Polytechnické a Střední škole obchodně technické ve Zlíně. Firma dlouhodobě zaměstnává vysoce kvalifikované strojaře nejen ve Zlíně, ale také v nově otevřené hale ve Vsetíně. Řešením, jak si do budoucna vychovat špičkové zaměstnance, by mohla být právě úzká spolupráce s odbornými školami ve Zlínském kraji.

Společnost TRIMILL však nespoléhá pouze na účast na dnech otevřených dveří. Kromě jiného letos v září opět zahájila dlouhodobou praktickou přípravu učňů. Na té spolupracuje se zlínskou Střední školou obchodně technickou, Střední průmyslovou školou polytechnickou, či Střední průmyslovou školou. „Učni v posledním ročníku u nás absolvují své odborné praxe předepsané učebními osnovami,“ uvádí personalistka Ivona Obdržálková a dodává: „Pravidelně střídají pobyt ve škole s praktickým výcvikem přímo ve firmě. Týdenní cyklus je atraktivní i pro učně samotné, protože jim dává prostor se pod vedením zkušených pracovníků skutečně něco naučit a také vidět výsledky své práce.“

Praxe ve firmách jako je TRIMILL vítají i pedagogové z odborných škol. „Společnost Trimill jsme zvolili ze tří důvodů. Prvním je samozřejmě vysoký kredit a dobré jméno firmy. Druhým samotná výroba a konkrétní činnosti, kterými se společnost zabývá, a tedy kompetence, které mohou naši žáci získat provozním výcvikem ve firmě. Třetím důvodem je solidnost a jednání zástupců společnosti, jejich nadšení pro naši spolupráci, pro zkvalitňování výuky a propagaci technického vzdělávání v regionu,“ uvádí vedoucí odborného výcviku pro elektrotechnické obory ze SOŠ Polytechnické Roman Velký a dodává: „Také propracovanost provozních praxí žáků, zájem o každý detail spolupráce, způsob komunikace a důraz na oboustrannou informovanost mě přesvědčily o tom, že naše volba byla více než správná.“

Dlouhodobé praktické přípravě učňů se ve společnosti TRIMILL věnují již osmým rokem. Za tu dobu se podařilo získat touto cestou z jejich řad šest zaměstnanců. Patří mezi ně i servisní technik Ondřej Plhal. Ve firmě je zaměstnaný již šest let a na svoji praxi dodnes vzpomíná jako na zajímavou zkušenost. „Měl jsem zkušenosti i z jiných firem, ale tady se nám opravdu věnovali a něco nás naučili,“ vzpomíná Ondřej Plhal a doplňuje: „Po vyučení jsem se proto první obrátil právě sem, vzali mě, protože se mnou měli dobrou zkušenost.“

Do budoucna plánuje TRIMILL výhledově řešit nábor nových zaměstnanců i vytvořením vlastní akademie, ve které by si chtěla firma vychovávat a školit své budoucí pracovníky.

V současné době zaměstnává TRIMILL celkem 160 pracovníků, 105 ve Zlíně a 55 ve Vsetíně. S rozvojem výroby a novými zakázkami se jejich potřeba v následujících letech ještě výrazně zvýší.

Zdroj: Tisková zpráva Trimill

Zpracováno redakcí
 Nomenklatura

Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: