Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Spolupráci firem a škol brzdí řada překážek

Spolupráci firem a škol brzdí řada překážek


12.06.2015

Zlepšení spolupráce zaměstnavatelů se školami je jednou z cest, jak řešit problém nedostatku technicky vzdělaných pracovníků v České republice. To je hlavní závěr diskusního setkání v Muzeu Škoda Auto v Mladé Boleslavi, které v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s vydavatelstvím Economia pod názvem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“.

Podle zjištění SP ČR mezi firmami je jejich současná spolupráce s vysokými technickými školami na poměrně vysoké úrovni, částečně to platí o středních odborných školách a učilištích. Nedostatečná je ovšem úroveň spolupráce na základním stupni vzdělávání.


SP ČR při diskusi zastupoval jeho viceprezident Bohdan Wojnar, který poukázal na to, že velké průmyslové firmy využívají tradice a zkušeností spolupráce se školami, problémy mohou mít střední a malé firmy. „V průmyslu chybí nejméně 100 tisíc technicky vzdělaných pracovníků. Zároveň v odvětvích jako je strojírenství či automobilový průmysl odejde do roku 2020 kolem 60 tisíc technicky vzdělaných pracovníků do důchodu,“ uvedl Bohdan Wojnar, který byl hlavním hostitelem odborného diskusního setkání, jehož se zúčastnilo 120 zástupců firem, škol, svazů a asociací a institucí.

Bariery omezující spolupráci škol a firem

Diskusní setkání se především zaměřilo na bariéry, které omezují spolupráci na všech stupních vzdělávání. Jednou z nich je skutečnost, že firmy nevyužívají dostatečně daňové úlevy, které jsou platné od ledna 2014. Podle zjištění SP ČR zhruba třetina firem z průmyslu a dopravy neví vůbec o možnosti využívání daňových odpočtů na vzdělávání, které zahrnují například zrychlené odpisy pro investice, odpočet na hodinu a žáka na praxi, zvýšené limity na firemní stipendia. Mimo jiné, měsíční výše stipendia, které mohou firmy studentům nabídnout, se nově zvedla z 2 000 korun na 5 000 korun u středoškoláků a z 5 000 korun na 10 000 korun u vysokoškoláků. V jaké míře firmy tyto daňové úlevy využívají, bude Ministerstvo financí ČR vyhodnocovat teprve v červenci a srpnu. Jarmila Rázková, ředitelka odboru daní MF ČR, naznačila, že firmy daňové odpočty zatím masivně nevyužívají.

Žákova smlouva s firmou

Jeden z problémů, na který účastníci panelu poukázali, je stále ještě nehotová vzorová smlouva mezi firmou a žákem. Mnohé společnosti mají sice vlastní smlouvy s žáky a studenty, jednotný vzor zastřešený státem však nadále chybí, byť se již delší dobu připravuje. Jak odhalila diskuse, příprava vzorové smlouvy není jednoduchá záležitost a vložilo se do ní dokonce Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ukazuje se totiž, že smlouvu s nezletilým musí podepsat rodiče a taková smlouva nezaručuje firmě například návratnost stipendia. „Ministerstvo spravedlnosti nás upozornilo, že za nezletilého žáka by smlouvu musel podepsat zákonný zástupce. Ale o tom, aby rodič mohl podepsat smlouvu, že v podstatě žáka dopředu zadlužuje, by musel rozhodnout soud. To je v tuto chvíli samozřejmě absurdní,“ řekl náměstek Fidrmuc.

Ministerstvo proto připravuje variantu, kdy žák, učeň či student mladší 18 let smlouvu s firmou sice bude moci podepsat, firma ale přijde o garanci vrácení stipendia. Bude tedy riskovat, že učně za své peníze vychová pro někoho jiného. Zástupci firem vnímají i tuto kompromisní variantu za lepší než dosavadní stav. „I za takových podmínek by naše společnost smlouvu se studenty uzavírala,“ uvedl k tomu Jakub Beneš ze sléváren Beneš a Lát.

Chybí učitelé odborných předmětů

Z jednání vyplynul i další závěr, jímž je obava z nedostatku učitelů pro odborné vzdělávání, což má spojitost z jejich nízkým platovým ohodnocením. „Finanční problém je napříč celým vzdělávacím systémem. Průměrné platy ve školství se pohybují na úrovni 20 tisíc korun hrubého. Přitom v regionálním školství jsou dvě třetiny učitelů ve věku nad 50 let. Nejvíce přitom chybí učitelů fyziky,“ uvedl náměstek Fidrmuc. Diskuse také potvrdila, že odborné předměty se neobejdou bez užší vazby na praxi a učitelé odborných předmětů bez vazby na výrobní firmy.

O spolupráci firem a škol hovořil také hlavní manažer projektu Pospolu Petr Naske. Několikaletý projekt spolupráce 40 škol a 110 firem přinesl řadu doporučení. Informace jsou uvedeny na webové adrese www.nuv.cz/pospolu

Další odborné diskusní setkání proběhne 29. září v Plzni pod názvem „Technické školství je in a cool“ se zaměřením na motivaci dětí a teenagerů a jejich rodičů.

-eb-

Zdroj: tisková zpráva

Redakčně upravenoNomenklatura

Vzdělávání a školství
Legislativa, nařízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: