Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Stranky www.czechtrade.cz napomáhají exportu.

Stranky www.czechtrade.cz napomáhají exportu.


30.05.2002
Zlínský Dekont vkročil do PobaltíZlínská společnost Dekont s úspěchem využila on-line databázi veřejných zakázek, které CzechTrade pravidelně vystavuje na své internetové stránce (www.czechtrade.cz), a na základě získaných informací se účastnila několika výběrových řízení v Lotyšsku. Ve velice krátkém čase se jí podařilo uspět ve dvou projektech souvisejících s rekultivací skládky Getlini o rozloze 35 ha, největší v Lotyšsku, nalézající se 12 km od hlavního města Rigy. V současné době zástupci firmy jednají o několika dalších projektech v celkovém objemu kolem milionu USD a jejich aktivity zasahují i do sousední Litvy.Lotyšsko je zemí s vyspělou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí a příkladný je také vysoce koncepční a pragmatický přístup lotyšské strany při odstraňování starých ekologických zátěží a nebezpečných skládek. Jednou z prvních akcí, které jsou zaměřeny na přiblížení stavu životního prostředí požadavkům evropských standardů, je projekt Municipal Solid Waste Management, na jehož financování se největší měrou podílí Světová banka. Součástí projektu je také realizace odplynění skládky Getlini, jejímž cílem je snížení produkce skleníkových plynů a využití skládkového plynu k výrobě energie.Pro vytvoření kompletního systému odplynění bylo potřebné vytvořit 172 jímacích studní o celkové hloubce 3100 metrů, položit 30 km sběrného potrubí a postavit 4 stanice. Klíčovou otázkou při budování systému odplynění je technologie provádění jímacích vrtů. Ty musí být prováděny tak, aby nedocházelo k oxygenaci prostředí uvnitř tělesa skládky. Vrtné práce, na kterých se podílí i Geostav Otrokovice, jsou komplikovány výskytem odpadů s rozdílnými fyzikálními vlastnostmi – od neulehlých několikametrových vrstev papíru přes dřevo, pneumatiky až po velké kusy železobetonových konstrukcí a vody ve spodní části tělesa skládky. Zlínský Dekont se na základě narůstajícího objemu prací rozhodl pro založení samostatné dceřiné společnosti Dekont Balt, a tím zvýšil počet českých podnikatelských subjektů registrovaných v Lotyšsku na 39.Za účelem další podpory exportu do Pobaltí organizuje ve dnech 20. až 22. května 2002 CzechTrade v Přerově a Brně spolu s tamními pobočkami Hospodářské komory konzultace pro jihomoravské podnikatele.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: