Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Strojírenské fórum již za týden

Strojírenské fórum již za týden


29.10.2020

Již za týden, konkrétně 5. listopadu 2020 spolupořádáme další Strojírenské fórum. Jarní díl (připravovaný na ZČU v Plzni) osmého ročníku bylo bohužel hygienickými opatřeními doslova v předvečer akce zrušen a tak konceptem podzimní akce jsme nenechali nic náhodě a od samého začátku jej začaly připravovat jako videokonferenci a plně jej zaměřili na aspekty současné doby. Oslovili jsme renomované ekonomy a stratégy, vizionáře, interim a krizové manažery, ale i zástupce firem, které dokázaly svými produkty a proaktivním přístupem být v těžkých pandemických časech nablízku svým zákazníkům a pracovali na projektech, které v postcovidovém přerodu naleznou plné uplatnění.


Jaký jsme tedy připravili program? Renomovaný makroekonom Miroslav Singer představí změnu ekonomického světa a jak covidová krize mění rozložení sil ekonomických mocností. Interim manažer Petr Karásek bude hovořit o potřebě manažerského předvídání krize, která jako síto oddělí schopné podniky od těch ostatních. Podnikatel a vizionář Martin Wichterle uvede na svém příkladu, jak diverzifikovat podnikatelské portfolio, aby dokázalo čelit i takovým ekonomickým výkyvům, jaké způsobuje celosvětová pandemie. O efektivním využívání lidského potenciálu a s tím spojité definice nových přístupů v oblasti lidských zdrojů a leadershipu v tomto turbolentním krizovém období bude hovořit renomovaná HR konzultantka Lucie Teisler. Po sérii přednášek bude následovat diskuzní panel s těmito přednášejícími.

Odpolední částí Strojírenského fóra se již vracíme do jeho tradičního podzimního tématu a to aspektů inteligentní výroby. Za rozsáhlý program, který je v odborné gesci pana Jiřího Holoubka, prezidenta Elektrotechnické asociace ČR mi dovolte zmínit jednu za všechny. Krize je příležitostí – u Michala Nevěřila a jeho firmy Pilz Czech to platí. Se svým týmem připravil převratnou novinku, pomocí které je možné začlenit do procesu digitální transformace firmy a zejména naučit „mluvit stejnou řečí" moderní výrobní technologie společně se zařízeními konvenčního typu, která jsou ve firmách desítky let a stále jsou funkční a výkonná a firmy se s nimi pochopitelně nehodlají rozloučit. Pomocí rozšířené reality na skutečném zařízení instalovaném v pražském sídle firmy tak diváci budou mít možnost se premiérově s tímto systémem důkladně seznámit.

Jako osobní pozvánku přednášejících prosím přijměte jejich rozhovory, které byly v posledních dvou letech v MM Průmyslovém spektru s nimi realizovány. O tom, jak vyřčené myšlenky a názory byly předvídatelné a vizionářské, dokládá jejich erudovanost.

https://www.mmspektrum.com/clanek/ocekavame-hospodarsky-rust-i-v-roce-2018-ptame-se-miroslava-singera.html
https://www.mmspektrum.com/clanek/krizovy-manazer-neni-hrobnik-firemniho-pokroku-rika-prukopnik-krizoveho-rizeni.html
https://www.mmspektrum.com/clanek/citove-investice-martina-wichterleho.html
https://www.mmspektrum.com/clanek/zpusob-mysleni-definuje-nasi-uspesnost.html
https://www.mmspektrum.com/clanek/ne-bezpecna-automatizace.htmlNomenklatura

Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: