Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Strojní fakulta ČVUT v Praze pořádá v rámci programu Celoživotního vzdělávání dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství.

Strojní fakulta ČVUT v Praze pořádá v rámci programu Celoživotního vzdělávání dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství.


23.05.2002
Cílem je doplnit přehlednou formou potřebné vědomosti z tohoto oboru pro všechny zájemce, kteří v něm chtějí pracovat co nejefektivněji na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat potřebnou certifikaci v oblasti protikorozních ochran a povrchových úprav. V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, základů teorie koroze, korozních odolností a charakteristik kovů, volby materiálů a korozního zkušebnictví. Ve druhém semestru je výuka zaměřena na technologie anorganických i organických povrchových úprav. Velká pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů a jejich čištění, technologiím galvanického pokovení, pokovení žárovým stříkáním i v roztavených kovech, smaltování a konverzním povlakům. Výuka je orientována i na problematiku přístrojové techniky a měření v oboru povrchových úprav. Zařazeny jsou přednášky o progresivních technologiích, ekologických záležitostech oboru, ale i o rekonstrukci a výstavbě zařízení pro povrchové úpravy. Pozornost je věnována normám, legislativě a bezpečnosti práce. Posluchačům budou po ukončení studia předány doklady o absolvování, resp. mohou po složení potřebných zkoušek (dle svých požadavků) ukončit studium kvalifikačním a certifikačním stupněm Korozní inženýr.V těchto dnech je zahajován další běh studia, do něhož se lze ještě přihlásit u ing. Viktora Kreibicha na tel: 0602/34 15 97.

Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: