Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Studium povrchových úprav ve strojírenství
Anotace

Studium povrchových úprav ve strojírenství


20.10.2004
Fakulta strojní ČVUT v Praze pořádá v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství. Cílem tohoto studia je doplnit potřebné poznatky o tomto oboru pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat i na základě tohoto studia potřebnou certifikaci v oblasti protikorozních ochran a povrchových úprav. Způsobilost v tomto oboru lze prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“, který vyhovuje požadavkům normy ENV 12387.
V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, základů teorie koroze, korozních odolností a charakteristik kovů, volby materiálů a korozního zkušebnictví. Ve druhém semestru je výuka zaměřena na technologie anorganických povrchových úprav – kovových a nekovových povlaků a technologie organických povrchových úprav, tzn. povlaků z nátěrových hmot a plastů. Posluchačům budou po ukončení studia předány doklady o absolvování, resp. mohou po složení potřebných zkoušek ukončit studium kvalifikačním a certifikačním stupněm Korozní inženýr. Od února 2005 bude zahájen další běh studia, do kterého se lze ještě přihlásit. Bližší informace naleznete na www.kreibich.ic.cz.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: