Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Suché superfinišování
Anotace
Suché superfinišování je jednou z cest k efektivnější výrobě převodovek.

Suché superfinišování


10.05.2005
Klidný chod a životnost automatických i ručně řazených převodovek, jakož i těsnost proti úniku oleje je zabezpečena vysokou kvalitou povrchu obrobených dílů, které je dosahováno superfinišováním zejména míst uložení a těsnicích osazení hřídelů. Při této dokončovací operaci se obvykle spotřebuje velké množství řezné kapaliny. Nutné operace spojené s tímto prostředkem od jeho obstarání až po jeho ekologickou likvidaci, včetně nutnosti několikanásobného mytí součásti, vedou k požadavku nasadit suché obrábění. S technologií Dryfinish firmy Supfina je možné tento požadavek často splnit. Při prvním použití by se mělo ukázat, že doba taktu v dokončovací operaci, možnosti stroje a dostačující kvalita povrchu se vyrovná konvenčnímu procesu s použitím řezné kapaliny. Potenciál pro konkurenční výhodu tedy spočívá ve zkrácení výrobního procesu a úspoře řezné kapaliny a čištění součásti. Bližší informace si lze vyžádat na e-mailu info@supfina.com.


Nomenklatura

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: