Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> VHM jde do insolvence, představenstvo navrhuje reorganizaci, výroba bude pokračovat

VHM jde do insolvence, představenstvo navrhuje reorganizaci, výroba bude pokračovat


12.03.2020

Dnes, ve středu 11. 3. 2020, podalo představenstvo společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. (nadále VHM) insolvenční návrh a jako způsob řešení úpadku navrhlo reorganizaci. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že optimálním a jediným správným řešením situace je soustředit se pouze na perspektivní části podniku schopné do budoucna ziskového provozu. Ty se v rámci reorganizace můžou stát předmětem nájmu nebo prodeje tuzemským i zahraničním investorům. Investoři budou hradit energie, mzdy zaměstnanců i opravy výrobních kapacit. Aby společnost neztrácela na hodnotě a aby byla schopna v maximální míře uspokojit věřitele, mělo by dojít v insolvenčním k přerušení výroby jen na minimální dobu.

K podání návrhu na insolvenci došlo po důkladné analýze a téměř dvouleté zkušenosti s provozováním VHM, kterou udělali stávající investoři v čele s holdingem CE Power Industries podnikatele Jaroslava Strnada. Fungování VHM začali financovat počátkem roku 2018 v situaci, kde byl areál v insolvenci a tři měsíce nevyráběl. Posléze se jim podařilo na základě rozhodnutí soudu 13. 8. 2019 dokončit reorganizaci a dostat VHM z insolvence. Proč se tedy VHM na návrh představenstva s podporou obou investorů vrací do insolvenčního stavu?

Předseda představenstva VHM Jaromir Schmid uvádí:
Investoři ve shodě s představenstvem VHM dospěli k závěru, že přes velké úsilí managementu i významnou finanční injekci, která byla investory na udržení výroby poskytnuta, nelze udržet VHM v současné podobě, a to z více důvodů:
1)    Podnik trpí za uplynulých 15 let obrovskou podinvestovaností, která má za následek poruchovost strojů a špatnou logistiku výroby. Kvůli tomu nedokáže VHM v požadovaném čase a kvalitě plnit nasmlouvané zakázky.
2)    Velkou ránu VHM zasadilo zastavení výroby na tři měsíce na přelomu let 2017/18. Po jejím restartu se sice podařilo získat významnou část zákazníků zpět, ale za cenu snížené marže.
3)    Společnost VHM v postinsolvenčním stavu a v provozním mínusu neměla přístup k bankovnímu financování a garancím, které by umožnily potřebné investice.
4)    VHM je stále nevhodně dimenzovaná jako společnost dodávající investiční celky. V této podobě nemůže v současném stavu na trhu prosperovat.
5)    A konečně se oslabený podnik potýká se stejnými vlivy, které stály v posledních letech život řadu evropských oceláren: evropskými regulacemi, které prodražují výrobu, a levnými dodávkami metalurgických výrobků z Číny, kde je regulace daleko mírnější. Důležitým vlivem v segmentu výkovků a odlitků je přemíra kapacit na evropském trhu, která tlačí ceny pod úroveň výrobních nákladů a mnoho hráčů bojuje o málo zakázek.


Co je cílem insolvenčního řízení a návrhu reorganizace?
Jaromír Schmid prohlašuje: „Cílem insolvence a navrhované reorganizace je koncentrovat se ve VHM na životaschopné ziskové části a ty dále rozvíjet. To umožní transformovat VHM do podoby, v níž začne rychle generovat provozní zisk, bude možné financovat výrobu a investovat do nezbytných oprav strojů. Životaschopné části VHM budou dále provozovány a mohou  být pronajaty či i prodány kvalifikovaným subjektům – českým i zahraničním investorům, kteří budou hradit dodavatelům energie a další služby a zaměstnancům mzdy. Stávající investoři již do fungování VHM vložili značné prostředky. Dobrou zprávou je, že jsou připraveni podílet se na fungování VHM i nadále. Vedle toho přichází v úvahu příchod nových investorů, a to i ze zahraničí, nebo kooperantů, kteří by se na financování výroby ve VHM podíleli a stali se zároveň významnými odběrateli. Musí ale dojít k zásadní restrukturalizaci, v jejímž rámci dojde k významnému snížení počtu zaměstnanců. VHM se definitivně stane flexibilním podnikem střední velikosti. I po této redukci by VHM měla uchovat schopnost podílet se na strategických projektech, např. lodního a těžebního průmyslu, či jaderné a vodní energetiky.

Na rozdíl od předcházející insolvence tentokrát není mezi postiženými věřiteli žádná banka. Nejvíce finančně zainteresovaní na fungování VHM jsou investoři, tedy i skupina CE Power Industries, která do udržení a záchrany podniku dali nemalé prostředky. Největší dluhy má VHM vůči dodavatelům energií. Výsledkem navrhované reorganizace bude, že VHM a jeho části zůstanou dál významným odběratelem energií a budou jejich dodávky hradit, a to i na principu zálohových plateb. V současné době bohužel došlo k odpojení firmy od dodávek energií, výroba byla přerušena. O jejím co nejrychlejším obnovení se intenzivně jedná.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy VHM.Nomenklatura

Management a řízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: