Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Zahájení příjmu žádostí o evropské dotace v programu Technologie

Zahájení příjmu žádostí o evropské dotace v programu Technologie


13.03.2020

Podpora je zaměřena zejména na pořízení nových technologií a rozšíření stávajících výrobních kapacit.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajila 9. března 2020 příjem žádostí do výzvy programu Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky). Výzvu vyhlásilo 17. února 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 25. května 2020.

Výzva umožňuje začínajícím malým podnikům využít finanční dotaci na nákup nových strojů, technologických zařízení či software. Přihlásit se mohou podniky do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně). Míra podpory tvoří 45 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tisíc korun a maximálně 1,5 milionů korun. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 250 milionů korun.

Naší snahou je podporovat realizaci nových podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů a pomoci nejen podnikům samotným, ale i regionům, ve kterých daný subjekt realizuje svou činnost. Tato výzva nabízí ideální příležitost pro malé podniky, jak rozšířit své výrobní kapacity nebo povýšit svá technologická zařízení na vyšší úroveň.“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK domluvit konzultace a poradenství. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777 či na řadě seminářů, které API pravidelně pořádá. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj: Zpracováno redakcí z tiskové zprávy.
 Nomenklatura

Výzkum/ vývoj
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Všeobecné strojírenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: