Témata

Články od: Ondřej Svoboda

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V následujícím dvoudílném článku přinášíme pohled do minulosti i na současnost řemeslné výroby obráběcích strojů. 1. díl

Vyvážená expozice na MSV

Narůstající členění v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu si letos vyžádalo rozdělení dosud jediného stánku Misan na tři oddělené expozice. Ta největší zůstane v rámci IMT v pavilonu P.

Čtyři zastavení jara a nekonečný seriál

Výrobce obráběcích strojů s vlastní klíčovou výrobou komponentů přichází s novými inteligentními funkcemi pro autoseřízení, autonastavení parametrů a snadnější obsluhu, ale také hledá nová technologická vylepšení tam, kde standardní metody nestačí.

Soustružnická centra pro hřídelovou práci

V posledních letech rostou požadavky na automatické opracování hřídelí delších než 1 000 mm a v souvislosti s tím logicky narostla i poptávka po vyšší produktivitě řezání závitů. Okuma proto přidala ke své osvědčené řadě CNC soustruhů a své vlajkové lodi LB3000EXII Space Turn, nový model speciálně navržený pro zvýšení produktivity obrábění dlouhých hřídelí s točnou délkou do 1 300 mm.

Rozhoduje cena obrobeného dílu

Současný tlak snižovat ceny dílů, zejména pro automobilový průmysl, nutí stávající dodavatele hledat výrobní techniku, která je schopna využít veškeré technologické možnosti dneška a součásti ve stále vyšší kvalitě a přitom za nižší cenu. Pro správnou volbu výrobního prostředku je potřeba posoudit řadu parametrů jak na straně dílu, tak i na straně použité technologie.

Interaktivní programování CNC strojů

Proces obrábění není zdaleka tak jednoduchý, jak se v mnoha případech jeví. Současné obráběcí stroje jsou obvykle vybaveny pro volbu několika způsobů přípravy programů. Dialogový způsob programování má stále svou nezastupitelnou pozici.

Aplikace kovového 3D tisku v motorsportu

Technologie laserového spékání práškových kovů, jako jsou např. korozivzdorné, nástrojové oceli, slitiny titanu, hliníku, CoCr, Inconelu nebo drahých kovů (Au, Ag), se nazývá LaserCusing. Systém vyrábí součásti aditivní technologií, kdy dochází k lokálnímu natavení ve vrstvách nanášeného kovového prášku pomocí laseru.

Přesnost, produktivita a sofistikované funkce

Evropa je dlouhodobě známa jako největší odbytiště těch nejsložitějších a nejpřesnějších strojů a v mnoha ohledech evropský trh určuje směry celosvětového vývoje v oboru číslicově řízených obráběcích strojů.

Přehlídka obráběcích strojů na MSV

Výběr strojů pro brněnský strojírenský veletrh odráží každoročně situaci v oboru – letos se nese ve znamení využití příležitosti (pokud jsou objednávky od kompletátora a trvají dotace z EU). Vývoj českých výrobků postupuje pomalým tempem a výrobou dílů nás objednatelé drží v předem plánované oblasti. Tomuto zarámování odpovídá i výběr strojů pro expozice na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Univerzální robotická buňka pro nakládání a vykládání dílů

Podmínky podnikání ve strojírenství se v poslední době výrazně změnily. Zákazníci se stali náročnějšími. Očekávají nejen stále nižší a konkurenční ceny, ale také zvyšují své požadavky na zajištění trvalé kvality při menších velikostech dávek a vysokou flexibilitu v dodacích lhůtách. Zároveň se dodavatelské společnosti musejí vyrovnat s rostoucími náklady na pracovní sílu, současně však i s nedostatkem obsluh pro CNC stroje. Pokud je mají, rádi by využívali své kvalitní operátory pro kvalifikované práce a nikoli pro jednoduché opakující se úlohy.

Ukládání přesných obráběcích strojů na základ

Každý obráběcí stroj musí být uložen a připevněn na vhodný základ. Důvodů k uložení stroje na pevný základ je několik. Solidní základ stroje musí utlumit vibrace přicházející z okolí stroje, ať už jsou to vibrace blízkých strojů nebo vibrace celé budovy buzené např. jeřáby v hale nebo blízkou dopravní zátěží. Základ zpevní lože stroje a redukuje deformace způsobené pohyblivými hmotami spojenými s ložem.

CNC hrotové brusky pro vnější válcové plochy

Řady brusek označené jako GP14W, GP15W, GA14W, GA15W jsou určeny pro broušení přesných dílů v hromadné výrobě do délky 250 mm a průměru do 150 mm, nejlépe pro stabilní, velmi přesné broušení malých součástí používaných v automobilech, motocyklech, hydraulických zařízeních, v domácích spotřebičích atp. Konstrukce stroje včetně jeho zakrytování je řešena tak, aby stroj mohl být zastavěn do výrobních linek.

Inovace na obou stranách výrobního sortimentu

Svislá dvoustojanová centra řady Genos prošla inovací technických parametrů, a to konkrétně u modelů M560R-V a M460R-VE. Současně zavádí firma Okuma i nové obslužné a komunikační rozhraní Okuma Suite do řídicích systémů svých sofistikovaných modelů. Inovace přicházejí z obou stran výrobního sortimentu – u standardních tříosých center i u vícerých víceúčelových strojů pro náročné aplikace.

Od veletrhu k veletrhu

Podzim je v oboru obráběcích strojů vždy ve znamení veletrhů. V Evropě je zvlášť v sudých letech, kdy se nekoná veletrh EMO, organizována národní výstava prakticky v každém státě s určitým průmyslovým potenciálem. U nás v oboru výrobních strojů, souvisejících zařízení a doplňků jednoznačně dominuje MSV v Brně.

Jubilejní výročí předváděcího střediska v Lysé nad Labem

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal významné posílení stability podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání. Došlo ke zvýšení důvěry v další vývoj a to ovlivnilo posuzování rizik malých a středních podniků spojených s investováním do vlastního rozvoje a posilovalo důvěru v návratnost vynaložených nákladů a poskytnutých úvěrů. V takovém prostředí bylo připravováno, stavěno a uvedeno do provozu stále ještě na české poměry impozantní předváděcí a školicí středisko obráběcích strojů – areál Misan, v Lysé nad Labem.

Soustružení bez chvění

Při soustružení se někdy vyskytují případy, kdy během obrábění vznikne postupně narůstající chvění doprovázené silným hlukem. Prvotním impulzem, který chvění vyvolá, může být nájezd nástroje do řezu nebo jistá nehomogenita v materiálu obrobku.

Frézování bez vibrací?

Vibrace při frézování vznikají ze dvou příčin. Především proto, že tříska se při frézování odebírá přerušovaně, při střídavém záběru zubů nástroje. To jsou vibrace vynucené činností nástroje a vnímáme je jako běžný a snadno pochopitelný důsledek tohoto způsobu obrábění. Druhou příčinou vzniku vibrací v procesu frézování je to, že zuby frézy obrábějí zvlněný povrch.

Naše zlaté Brno

Po všech "nej", která musí být v Česku vždy náležitě prezentována - a při příležitostech jako je Mezinárodní strojírenský veletrh obzvlášť - přichází období vystřízlivění a lopotné každodenní práce, stejně jako čas pragmatického hodnocení přínosů a vynaložených nákladů na "přehlídku toho nejlepšího", co lze ve střední a východní Evropě v oblasti strojírenství spatřit.

Veletržní expozice odráží změny na trhu obráběcích strojů

Zatímco ve firemních stáncích výrobců jsou předváděny novinky s lepšími parametry, modernějšími tvary či nové příslušenství, ve stánku společnosti Misan, s. r. o., se již druhým rokem představují zcela nové stroje. To vše díky rošádě na českém trhu výrobní techniky.

Novinky pro EMO

Tak, jak jsme si v posledních 30 letech přivykli, i letos - stejně jako v každém lichém roce - chystají firmy své novinky pro Evropskou výstavu obráběcích strojů EMO. Výjimkou nejsou ani společnosti Okuma, Brother nebo Okamoto.