Témata

Články od: Ondřej Svoboda

Řešení tepelných deformací obráběcích strojů

Jsou Vám blízké následující zásady? CNC obráběcí stroj je třeba po zapnutí nechat zahřát. Po přerušení výroby (výměna otupených nástrojů, svačina) je nutné následující obrobek přeměřit a případně udělat korekce. V zimním období je nutno kontrolovat výrobu častěji. Pak vězte, že za nimi s největší pravděpodobností stojí tepelné deformace!

Japonské rozdíly

Tak, jako je pro nás Evropany těžké rozpoznat jednotlivé národnosti v Evropě, stejně obtížné a možná mnohem obtížnější je pro nás poznat rozdíly mezi japonskými společnostmi podnikajícími ve stejném oboru. V oblasti Nagoji mají svá sídla hned tři největší japonští výrobci obráběcích strojů.

Tříletá záruka na vřetena

Obráběcí stroje jsou pro výrobce podstatou bytí. Avšak jedině stroje, které splňují požadované parametry s dlouhodobou spolehlivostí, mohou být produktivní a přinášet zisk. Toho si je vědoma i společnost Okuma, která nyní poskytuje tříletou záruku na soustružnická i frézovací vřetena, a to bez omezení počtu provozních hodin.

Vysoce přesné broušení a leštění v jediném zařízení

Výroba substrátových disků (wafrů) se potýká s vysokými požadavky: stále tenčí wafry v nejvyšší přesnosti a povrchové kvalitě, a to v nejkratším čase. Řešením je Okamoto GDM300 - velmi přesná bruska kombinovaná s leštičkou wafrů od tloušťky 25 µm.

Postřehy ze světa obrábění - JIMTOF 2012

Stalo se tradicí, že v sudých letech probíhá po celé Evropě množství veletržních akcí v oboru strojírenské výrobní techniky. Jak by ne, vždyť hlavní (a kolosální) akce zvaná EMO není na pořadu dne, a tak chce každý v domácím prostředí předvést, co nového může zákazníkům nabídnout.

Veletrh - příležitost k úvahám o konkurenceschopnosti

Každoročně se v souvislosti s konáním MSV Brno rozvíjejí úvahy o jeho významu pro české strojírenství a o tom, jakým způsobem přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu a mimo jiné též k rozšíření sofistikovaných výrobních systémů v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Hospodárnost a produktivita na malém půdorysu

Již více než 25 let bojují Japonští výrobci vysokorychlostních obráběcích center s upínacím kuželem vřetene velikosti ISO30 proti zavedeným zásadám o nutnosti obrábět na velmi robustních a hmotných frézkách. Jejich mise našla od začátku výraznou odezvu v zemi vycházejícího slunce, postupně se informace o aplikacích šířila do okolních asijských států a nedlouho poté dorazila i k nám do Evropy.

Inovace v konstrukci rovinných brusek

Rozšířeným názorem v průmyslové praxi je, že svět rovinných brusek je značně konzervativní a k žádným výrazným změnám v konstrukci a řízení těchto výrobních strojů za posledních dvacet let nedošlo. Smyslem tohoto článku je seznámit čtenáře s několika zajímavými technickými řešeními a inovacemi u rovinných brusek japonského výrobce Okamoto.

Seřizovací přístroje pro efektivní obrábění

Současné obráběcí stroje, ať už zaměřené na univerzální použití nebo na dosažení vysoké produktivity určitého typu výrobku v hromadné výrobě, jsou nákladnou investicí a jejich uživatel si musí být neustále vědom výchozího faktu: „Nelétají-li třísky, stroj nevydělává ani na sebe.“

Víceosé obrábění - optimální směr pro růst průmyslu?

Problematika víceosého obrábění není zdaleka novým oborem, právě naopak. Již v dobách konvečních strojů se zámečníci úspěšně vypořádávali s obráběním ve více rovinách, frézováním tvarových prvků a s celou řadou dalších úkolů, které bychom mohli zahrnout pod obecný pojem víceosé obrábění.

Netradiční obráběcí centrum

Při pohledu zpět na letošní Evropskou výstavu obráběcích a tvářecích strojů se nelze zbavit dojmu, že léta výrazného poklesu produkce v této branži se nyní projevují zpomalením vývoje nových technologií a jeho náhradou inovativními zlepšeními stávající produkce, jakož i pronikáním uniformity do konkurenčního prostředí.

Výrobní technika 2010 - vibrace nejen mechanické

Vibrace představují jedno z největších nebezpečí, které ovlivňuje bezpečnost, životnost i vlastnosti a parametry všech mechanismů obecně. Vždy je důležité zjistit zdroj vibrací a účinně je potlačit. U výrobních zařízení sice nejde při vibracích o život, ale jejich nežádoucí účinek se projeví na výrazně snížené produktivitě a většinou nepřijatelné kvalitě finálního výrobku.

Oborová specializace přináší výjimečnost

Svislá obráběcí centra Brother jsou určena pro efektivní obrábění součástí z lehkých slitin s převažujícími krátkými osovými operacemi, jako je například výroba závitů.

Programování beze slov

Na akci nazvané Moderní metody broušení, kterou 20. dubna 2010 v Lysé nad Labem uspořádala firma Misan, předvedla japonská společnost Okamoto zcela originální řídicí systém iQ pro řízení brusek.

Obráběcí centrum s působivým designem

Obráběcí centrum Mazak Hyper Variaxis 630 vzbudilo svým designem na EMO 2009 značnou pozornost. První tiskové informace se také spíše zabývaly nadčasovostí vnějšího vzhledu stroje než jeho skutečnými vlastnostmi a parametry.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 2

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou zákazníkům tříletou záruku.