Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Síň slávy strojařů


V roce 2006 se redakce časopisu MM Průmyslové spektrum rozhodla udílet ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a vyznamenané uvádět do Síně slávy strojařů.

Rozhodnutí, které naši redakci vedlo k založení tradice takto oceněných byl fakt, že osobnostem z oboru strojírenství se v poslední době nedostávalo žádného systematického veřejného uznání.

Strojní fakulty vysokých škol, profesní organizace, svazy a oborová sdružení pravidelně nominují osobnosti, které se v jejím okolí zásadním způsobem vepsali do moderních dějin rozvoje československého strojírenství. Z nich pak odborná komise vybírá oceněné, které jsou následně během slavnostních večerů Zlatých medailí mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně redakcí MM Průmyslové spektra uváděny do Síně slávy našich strojařů.
 

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

V roce 2009 došlo ke kompletní koncepční změně udílení Zlatých medailí Mezinárodního strojírenského veletrhu - byly uděleny celkem čtyři - první Zlatou medaili získal inovační exponát, který je výsledkem spolupráce firem s tuzemskými výzkumnými organizacemi, druhá byla určena pro energeticky efektivní inovační exponát a třetí pro inovační komerční produkty bez dalšího omezení.

V pořadí čtvrtá Zlatá medaile navazuje právě na tradici, kterou naše redakce započala udělováním Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství, a je charakterizována jako Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Tímto počinem ocenění ještě více získává na své prestižnosti a vyznamenané osobnosti se dostane ještě většího uznání.

Seznam všech oceněných můžete shlédnout
 

Sledujte nás na sociálních sítích: