Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGY

Na odborném semináři, pořádaném postupně na akademické půdě na VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a ČVUT v Praze, přednášel Patrick De Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, Švédsko. Švédská společnost Seco Tools je předním světovým výrobcem v oblasti vývoje a výroby řezných nástrojů pro obrábění kovů. Během semináře na pražské Strojní fakultě ČVUT se redakce MM Průmyslového spektra dohodla s Patrickem de Vos na vzniku odborného seriálu. Ten by se ve svých několika pokračováních věnoval těmto tématům, jenž byla pečlivě zvolena s ohledem na praktické potřeby při obrábění nerezových ocelí:

Obrobitelnost

Obrobitelnost nerezových ocelí

Jak je to s řeznými silami?

Jak rozpoznat správné utváření třísek?

Není teplota příliš vysoká nebo nízká?

Opotřebení se nevyhneme!

Proces obrábění kovů - Životnost nástrojů

Proces obrábění kovů - Vliv geometrie

Proces obrábění  - závěrečné tipy a triky

Tímto seriálem chceme především oslovit jak technology, tak všechny ostatní zájemce o technologii obrábění, jenž mají zájem přijímat fundované informace od takových zkušených odborníků, jakým bezsesporu pan Patrick de Vos je. Postrádáte-li ve výčtu témat nějakou oblast, kterájenž vás zajímá (a to nejen v oblasti nerezových materiálů), zspravte nás o tom, rádi problematiku o navrženou oblast rozšíříme právě o navrženou oblast.

V roce 2013 navazuje nově přicházející seriál na předchozí příručku, ale tentokrát se bude soustředit výhradně na frézování.

Frézování - nezapomněli jsme jeho základy?

Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Kompenzační přístup při frézování - posuv

Kompenzační přístup při frézování - řezná rychlost

Za autorský kolektiv

Dana Benešová

Sledujte nás na sociálních sítích: