Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc., je špičkovým odborníkem v oblasti konstrukce malých letadel. Je zakladatelem Leteckého ústavu a jeho činnost na poli VaV v oblasti letectví je jedinečná. V době, kdy nastal útlum v letecké výrobě, vytvořil pracoviště, které navázalo na tradici letecké výroby a úspěšně pokračuje ve výzkumu a vývoji malých letadel.

Rozsáhlý rozhovor s panem profesorem Píšťkem si můžete přečíst zde

Seznam všech oceněných

Sledujte nás na sociálních sítích: