Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"
 

Autoři: Jiří Marek, Robert Jindra

Manažer by měl mít schopnost empatie vůči svým lidem, umět odhadnout jejich potřeby. O tom byly napsány stohy knih. Tato kniha se pokouší o něco jiného. Pokouší se o sdělení úva h obrázkovou a písemnou formou, jak se nestát „magorem“ v řízení specifi cké skupiny lidí v průmyslovém podniku – a sice konstruktérů.

Kniha je rozdělena do čtyř pomyslných částí. V první je pojednáváno o produktu, průmyslovém podniku a hlavně o vzniku produktu. Druhá část popisuje, co vše konstruktéři musejí vykonávat a v jakých souvislostech, aby jejich příspěvek vedl k cíli – dodání produktu zákazníkovi. Třetí pomyslná část pojednává o atributech šéfa „magora“, jenž řídí konstruktéry.

A čtvrtá část pak předkládá úvahy, jak se tímto šéfem „magorem“ nestát.

Pro nákup publikace navštivte náš  e-shop

 

Sledujte nás na sociálních sítích: