Témata

Na zkušenou u lídrů

Navštěvujeme světové firemní lídry v jejich konstrukčních a výrobních základnách a nabízíme vám formou reportáží a rozhovorů možnost nahlédnout do nastavených strategií, které stojí za jejich dlouhodobým úspěchem. Vnímáme velké množství proměnných, které orámované mentalitou daného národa v časté kombinaci s lokálním patriotismem, představují silný potenciál dalšího růstu a prosperity.

This is Just a Beginning!

15. 05. 2012
Roman Dvořák

Korea. Země, která se před šedesáti lety bezesporu vydala správným směrem, získává stále více kladných přívlastků. Historická křivda z japonské strany dává této zemi impuls ji dostihnout, což se ji v celé řadě komodit, jako například elektroniky tak i automobilů, bezesporu daří. Světoví investoři jsou si vnitřní síly a potenciálu Korey vědomi a silně zde investují do akvizic firem, do vývoje, do výroby. Výrok, jenž jsem použil v názvu reportáže byl zmiňováno doslova na každém kroku při nedávném slavnostním otevření nových výrobních prostor Plant 2 firmy TaeguTec. Ano, celá Korea je nyní bezesporu pouhým začátkem něčeho, co ještě můžeme očekávat…Věřme, že v pozitivním slova smyslu.

S americkou hrdostí…

07. 09. 2011
Roman Dvořák

Firma Haas Automation patří k těm světovým producentům obráběcích strojů, jenž rok od roku získává větší podíl segmentu trhu v oblasti středních a menších strojů. Veškerou svoji výrobu stále soustřeďuje na jednom místě, v kalifornském městě Oxnard, kde před necelými třiceti lety Gene Haas tuto firmu založil, zpočátku jako výrobce děliček a otočných stolů, později pak CNC obráběcích strojů s vlastními systémy řízení. Naše redakce měla opět po letech možnost výrobu navštívit a setkat se s vedením firmy, včetně jejího zakladatele. Tato reportáž je vzorkem postřehů, které jsem si z Kalifornie odvezl.

Češka ve vedení ruské firmy

01. 09. 2010
Roman Dvořák

Před dvěma lety jsme v červencovém vydání MM Průmyslového spektra otiskli pod názvem „Jak se řídí strojírenská fabrika na Sibiři“ reportáž z dceřiné firmy Sibelektroprivod plzeňské společnosti Škoda Plzeň doplněnou o rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Cesnekem. Zkušenosti řízení této firmy, sídlící daleko za Uralem v Novosibirsku, byly ze strany čtenářů kvitovány s povděkem, a proto jsme rádi přijali nabídku navštívit opět ruský výrobní provoz vedený českou osobou, tentokráte dokonce ženou.

V Japonsku je to „common“ aneb jak čeští strojaři nevěřili vlastním očím

03. 03. 2010
Prof. Jiří Marek

O japonských strojařských závodech toho bylo mnoho publikováno. V 80. letech jsme slýchávali úsměvné zprávy a historky pojednávající o tom, jak Japonci na strojírenských veletrzích neudělají krok bez fotoaparátu. Historky o tom, jak začínali a kopírovali bezhlavě vše včetně chyb původních konstruktérů. Nakolik byly tyto historky pravdivé nebo nakolik chtěli být zajímaví ti, kdo je vyprávěli, je těžké odhadnout. Skutečností však je, že dnes patří jejich CNC obráběcí stroje ke světové špičce.

Jak se řídí strojírenská fabrika na Sibiři

09. 07. 2008
Roman Dvořák

V rámci své cesty do Novosibirska jsem měl prostřednictvím pana ing. Mézla z agentury na podporu exportu CzechTrade možnost navštívit místní fabriku OOO Sibelektroprivod, která je spoluvlastněn plzeňským holdingem Škoda.

Israel carbide

06. 09. 2006
Roman Dvořák

Sebedokonalejší obráběcí stroj není stoprocentně využit, pokud není osazen kvalitními řeznými nástroji. Na světovém trhu se během posledních let etablovalo několik špičkových výrobců nástrojů, k nimž se plným právem řadí i izraelská skupina IMC Group, do jejíž rodiny patří značka Iscar. Ačkoli ještě před zhruba třiceti lety byl Iscar téměř neznámou firmou, dnes zaujímá ve svém oboru pozici světové dvojky a jeho význam neustále roste. Své místo na silném konkurenčním trhu si Iscar vydobyl díky neustálé inovaci svých nástrojových produktových řad.