Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Strojírenské fórum

Strojírenské fórum se za dobu svého konání stalo renomovanou akcí. První ročník se konal v roce 2014 z iniciativy Svazu strojírenské technologie. Pro organizaci byla oslovena společnost Exponex. Naše vydavatelství se k aktivní spolupráci na tematické tvorbě konference a výběru přednášející začala podílet rok následující. Hlavními tématy prvního dne Strojírenského fóra 2015 byly podpora exportu a jeho financování a výzkum, vývoj a inovace. Druhý den patřil hojně diskutovanému tématu technického školství. Na akci strojaři pak deklarovali 11 hlavních požadavků nápomocných k rozvoji strojírenství.

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze v roce 2016 přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství. I zde byly deklarovány závěry, definované ve čtyřech oblastech – viz soubor ke stažení níže v galerii.

Po dvou letech došlo ke změně koncepce a rok 2017 byl ve znamení tří regionálních akcí konaných v Ostravě (aditivní technologie), Brně (aspekty rodinného podnikání) a Praze (digitalizace výroby).

Projektu je věnovaný samostatný web, kde jsou průběžně uváděny aktuální informace.
https://www.strojirenskeforum.cz/

Pohled na ročník 2015


Pohled na ročník 2016

 

Závěry strojírenského fóra 2016 ke stažení zde.

Pohled na ročník 2017

První ze tří konferencí série Strojírenského fóra 2017 se konala poslední květnový den za přítomnosti více než 80 posluchačů a 12 přednášejících na půdě Vysoké školy báňské – TU Ostrava a tématem byly aditivní technologie ve strojírenství.

Druhé zastavení cyklu Strojírenské fórum 2017 s podnázvem Aspekty rodinných firem se konalo 7. září v prostorách hotelu Holiday Inn v Brně. Pro řadu českých rodinných firem nyní nastává zlomový moment. Po letech jejich rozvoje nadešel čas přemýšlet o vlastní budoucnosti. V novodobé historii naší země se v podstatě jedná o novou situaci, se kterou nemáme zkušenosti. Je třeba zvládnout složitý proces generační obměny.Završení triády Strojírenského fóra v roce 2017 se uskutečnilo 15. listopadu 2017 v Praze na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze a bylo věnováno oblasti digitalizace ve výrobním procesu. Akce se konala v synergii s renomovanou konferencí ARaP.
Na závěr konference účastníci dostali možnost prohlédnout si zdejší zkušební výrobní linku v rámci konceptu Testbed, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožňuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby.
Pohled na ročník 2018

První díl pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie.Druhý - podzimní - díl s "podtitulem" Inteligentní výroba zaměřený na trendy digitální transformace výrobních procesů a dalších firemních a mimofiremních procesů, souvisejících s průmyslovou výrobou a spojený opět s exkurzí po vybraných pracovištích se konal v Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze, v Horské ulici, dne 8. listopadu 2018.

Fotoreportáž z této akce připravujeme.

 

Sledujte nás na sociálních sítích: