Témata
Reklama

Nanovlákna odhalí viry a bakterie

Možnosti využití nanovláken při rozpoznávání drobných cizorodých částic v plynu, jako jsou například viry nebo bakterie v lidském dechu, vyzkoušelo ve svých laboratořích Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT. Testování proběhlo na zakázku společnosti ProNanoTech, která získané poznatky využije pro vývoj nového produktu. Ta projekt realizovala s podporou z programu Jihočeské podnikatelské vouchery, který vyhlásil Jihočeský vědecký park.

Reklama
Reklama

První část projektu byla zaměřena na možnosti zachycení změny elektrických veličin (kapacity a odporu) nanovláken při jejich umělé úpravě cigaretovým kouřem. Provedená měření prokázala, že různé vzorky mohou po svém napachování projevovat změnu elektrických charakteristik, a to zejména ve specifických frekvenčních rozsazích. 

Při druhé části projektu kladli výzkumníci důraz na zachycení molekul, které způsobí okem patrnou změnu barvy vzorků připravených na bázi nylonových vláken s přídavkem barviva. Ty dle jejich zjištění umožňují signalizovat a detekovat kyselé vzdušné i vodné prostředí tím, že dojde k jejich zmodrání.

Analýza přítomnosti charakteristických molekul v nadlimitní koncentraci by měla umožnit jednoduchou, rychlou a levnou detekci částic, která má velký potenciál pro uplatnění v praxi. (Zdroj: ČVUT UCEEB)


Vzorky, které autoři projektu vytvořili, byly schopny opakovaně reverzibilně přecházet mezi svou barevnou a bezbarvou formou, a to na základě přítomnosti a koncentrace volných protonů H+ a kyselosti prostředí, v němž se nacházely. Analýza přítomnosti charakteristických molekul v nadlimitní koncentraci by měla umožnit jednoduchou, rychlou a levnou detekci částic, takže má velký potenciál pro uplatnění v praxi.


Zdroj: Tisková zpráva ČVUT UCEEB. Zpracováno redakcí.

Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Související články
Technologické trendy 2021 #9 DEI tech – diverzita, rovnost, inkluze

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme devátým, již závěrečným trenden, který spadá do oblasti Human Research.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit