Témata

Komponenty

Strojní komponenty patří mezí základní stavební kameny strojních zařízení a technologických celků. Jejich vývoj jde rychle kupředu a představuje velký potenciál pro aplikace nových výzkumně-vývojových poznatků v rámci inovačních procesů.

Adsorpční sušení stlačeného vzduchu

11. 07. 2001

Kvalita tlakového vzduchu významně ovlivňuje efektivnost průmyslové výroby. Kompresorem stlačený vzduch obsahuje řadu nečistot, jako prachové částice, vodu, olej a podobně. Toto nežádoucí znečištění, způsobující korozi potrubí a poškozující pneumatická zařízení, je nutné odstranit.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

11. 07. 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Zkoušky průmyslových armatur

06. 06. 2001

Průmyslové armatury jsou podstatnými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné míře bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Detekční systémy a havarijní uzávěry plynu

06. 06. 2001

Mezi nejrozšířenější zdroje energie v ČR patří zemní plyn, takže požadavky na zabezpečení prostor, spotřebičů a rozvodů proti nebezpečí výbuchu zapříčiněného únikem plynu stále rostou. Rozhodující část těchto požadavků definují ČSN a normy EU, které jsou u nás v rámci přípravy vstupu do EU zaváděny.

Excentrické uzavírací klapky

06. 06. 2001

Při tvorbě nových projektů jsou stále více zohledňovány požadavky na kvalitu a dlouhou životnost armatur. Těmto požadavkům vyhovují excentrické uzavírací klapky.

Nová řada ponorných čerpadel

06. 06. 2001

Tak jako jiné oblasti i čerpací technika podléhá určitým módním trendům. Jedním z nich je změna koncepce velkých vertikálních závlahových čerpadel z klasického provedení (s motorem nahoře ve strojovně) na provedení ponorné (s motorem ve vodě v monobloku s čerpadlem).