Témata

Komponenty

Strojní komponenty patří mezí základní stavební kameny strojních zařízení a technologických celků. Jejich vývoj jde rychle kupředu a představuje velký potenciál pro aplikace nových výzkumně-vývojových poznatků v rámci inovačních procesů.

Vertikální článková čerpadla

06. 06. 2001

Již více než 25 let představují vysokotlaká odstředivá čerpadla konstrukční řady CR špičku v oblasti čerpací techniky. Vývojové práce na čerpadlech nové konstrukční řady CR pozitivně ovlivnilo mnoho cenných podnětů zákazníků.

Procesní armatury pro farmacii, potravinářství a biotechnologie

06. 06. 2001

Více než v jiných oborech je ve farmacii, potravinářství a biotechnologiích kladen důraz na vysokou kvalitu produktů. Ať je to projektant, konstruktér nebo uživatel technologie, musí mít vždy jistotu v jakosti používaných procesních zařízení, která mu zajišťují úspěch na trhu a spokojenou klientelu.

Měření zbytkové vlhkosti v pneumatických systémech

06. 06. 2001

Zbytky oleje a zejména vlhkosti v pneumatických tlakových rozvodech představují velké nebezpečí pro bezporuchový chod důležitých technologických linek. V mnoha případech lze říci, že jsou rozhodující pro dosažení vysoké kvality a hlavně udržení nízkých výrobních nákladů.

Úspěšná konstrukce kalových čerpadel

06. 06. 2001

Během světového vývoje čerpadel odpadních vod se stalo mnoho technických inovací standardem. Lze beze všeho tvrdit, že se všechny na trhu osvědčené a skutečně dobré výrobky navzájem téměř neliší a konkurenční výhody je třeba hledat v jiných disciplinách, jako marketing, servis apod.

Dávkování a doprava agresivních chemikálií

06. 06. 2001

Čerpání, doprava a dávkování kapalin, případně suspenzí, patří k důležitým technologickým procesům v mnoha průmyslových odvětvích. Pro tyto účely se používají různé typy čerpadel, jejichž volba závisí na daném charakteru technologie, způsobu práce čerpadla, vlastnostech a chemickém složení čerpané kapaliny atd.

LCC v koncepci článkového čerpadla

06. 06. 2001

LCC - Life Cycle Costs - je pojem, který se začíná plně prosazovat v čerpací technice. Jde o sledování nákladů po celou dobu životnosti systému.