Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Osobnosti českého průmyslu: Kolben a Daněk

10. 03. 2005

Když se První českomoravská továrna na stroje, a. s., což byl vůbec první český strojírenský podnik, založený roku 1871, spojila v roce 1921 pod záštitou Živnostenské banky s významnou firmou na výrobu moderních strojů a elektrotechnických přístrojů Kolben a spol., vznikla společnost Českomoravská-Kolben, a. s., jejíž značka se brzy stala známou po celé Evropě.

Rating a jeho vliv na posuzování podniku

02. 02. 2005

Rating se v poslední době stal módním slovem, které slýcháme v mnoha souvislostech. V ekonomickém kontextu se jedná o významné kritérium, které může mít vliv na vnímání firmy jejím okolím, zejména ze strany subjektů vstupujících s danou firmou do finančních vztahů.

Z galerie světových proslulých podnikatelů: Jan Otto

02. 02. 2005

Kdo by neznal Ottův slovník naučný? Tato svého času nejrozsáhlejší ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, která dosáhla svého ocenění i v rámci Organizace spojených národů, sehrála významnou roli při formování českého intelektu na pomezí 19. a 20. století.

Bankovní úvěry

02. 02. 2005

Bankovní instituce, stejně jako ČSOB, se poslední dobou stále více zaměřují i na půjčování peněz. Je samozřejmé, že je snahou, aby zapůjčené peněžní prostředky byly prorentabilní. Za tím účelem banky potřebují mít co možná největší jistotu, že poskytnuté úvěrové prostředky se jim dle naplánovaného kalendáře vrátí.