Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Alta technologicky posiluje

13. 04. 2011

Dne 4. března 2011 byla podepsáním posledních dokumentů završena akvizice firmy Alta týkající se nákupu firmy Škoda Machine Tool (dále ŠMT), jenž byla od roku 2005 vlastněna ruskou společností StankoImpex Group. Souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byl získán před tímto datem.

Tam, kde Slunce a technika drží prim, Část IV

13. 04. 2011
Roman Dvořák

Yamazaki Mazak Corp. největší výrobce obráběcích strojů na světě, je soukromou firmou v rukou japonské rodiny Yamazaki žijící v oblasti Nagoye. Firma byla založena v roce 1919 panem Sadakichi Yamazaki . Původní výrobní program tvořily stroje na výrobu rýžových rohoží a dřevoobráběcí stroje. V roce 1928 začala firma s výrobou soustruhů a vrtaček a vytvořila tím základ pro svoji pozdější expanzi v oboru obráběcích strojů. Zásadní rozmach společnosti je pak spjat se současným předsedou správní rady panem Teruyuki Yamazaki, synem zakladatele.

Dobré hospodaření i přes pokles výroby

13. 04. 2011

Společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) na konci března oznámila neauditované hospodářské výsledky za rok 2010. Tržby činily 44 miliard korun a zisk před zdaněním necelých 1,4 miliardy korun.

Výrobní procesy pro 21. století

13. 04. 2011

Premiérový ročník mezinárodní konference Výrobní procesy pro 21. století, který se v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn uskutečnil v třetí dubnový týden, zaznamenal jak ze strany přednášejících, tak i účastníků pozitivní ohlas. V rámci dvou konferenčních dnů byl program rozdělen na čtyři samostatné části, jenž jsou však navzájem provázány.

Modernizace velkých strojů

16. 03. 2011

Společnost Fermat Group, přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček se světovou působností a společnost Pressl, která se zabývá generálními opravami a modernizacemi těžkých obráběcích strojů, zejména značky Škoda, se domluvili o vzájemné obchodně-technické spolupráci.

Faktory ovlivňující náklady dluhového financování

04. 02. 2009

Dluhové financování je stejně jako vklady vlastníků neopominutelnou součástí kapitálové struktury podniku. Důvodem pro užití cizího kapitálu mohou být takové faktory, jako nedostatečný objem vlastních zdrojů daný majetkovou pozicí vlastníka, absence fungujícího organizovaného kapitálového trhu, nedostatečná rentabilita vlastního kapitálu, daňová diskriminace vlastního kapitálu u kapitálových společností či možnost zvýšení rentability vlastního kapitálu využíváním cizího kapitálu.