Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Hodnocení výkonnosti výzkumných a vývojových projektů

17. 05. 2004

Výzkum a vývoj jsou významnými zdroji konkurenčních výhod v dnešní, rychle se globalizující ekonomice. Současná rozhodnutí o investicích do výzkumu a vývoje budou ovlivňovat životaschopnost a růst podniků na dlouhá budoucí léta.

Management času

17. 05. 2004

V minulém čísle jsme se dotkli problematiky hospodaření s časem. Podívejme se na tuto oblast podrobněji.

Osobní asistent

14. 04. 2004

Zkušenosti ze světa ukazují, že stoupá poptávka po lidech s funkčním zařazením označovaným jako executive assistant

Stanovení pracovního výkonu - analýzy a opatření

14. 04. 2004

Článek si klade za cíl upozornit na často podceňovanou oblast týkající se řízení a doplnit známé pojmy o nové souvislosti

Průmyslové pojištění a bezpečnostní kultura

10. 03. 2004

Pojištění bylo vždy založeno na solidaritě. Čím rovnoměrněji a vyváženěji bylo riziko mezi pojištěnými rozloženo, tím lépe pro všechny zúčastněné.

V čem tkví tajemství úspěchu vedoucího manažera?

10. 03. 2004

Když se slavný Marco Polo dotazoval neméně slavného Čingischána, co očekává od svých důstojníků, aby měli úspěch, dostalo se mu této odpovědi: "Od důstojníka očekávám, že se nejdříve postará o své vojáky a pak sám o sebe. Od generála očekávám, že se nejdříve postará o koně a pak o lidi." Když se Marco Polo tázal, proč takové pořadí v péči, tak mu mocný vládce řekl: "Důstojník vede své lidi tím, co dělá. Ale generál svým příkladem."