Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Management rizika jako součást strategického řízení podniku

04. 02. 2004

Strategická složka řízení podniků nabývá v poslední době na důležitosti, a to zejména ve strojírenských firmách (viz např. články v MM Průmyslové spektrum: č. 9/2000 Role strategického řízení ve strojírenských podnicích, č. 10/2003 Ocenění podniku jako míra kvality jeho řízení, č. 11/2003 Hodnocení strategických investic atd.). Neoddělitelnou součástí strategického řízení je management rizika, který je ve vztahu k vyráběným i výrobním (provozovaným) strojním zařízením povinný ze zákona a ve vztahu k řízení podniku umožňuje snížit zranitelnost firmy a zvýšit tak možnosti jejího úspěšného rozvíjení. Přitom platí, že čím je firma menší, tím je zranitelnější

Strategické řízení prodeje obráběcích a tvářecích strojů

10. 12. 2003

Cyklický vývoj konjunktury v oboru investičních prostředků, do něhož patří obráběcí a tvářecí stroje, jasně signalizuje, že výroba musí svoji produkci řídit v souladu s potřebami trhu, tzn. reagovat na hospodářský cyklus, jeho vzestupy a pády, reagovat na vývoj poptávky v momentě růstu nebo poklesu cyklu, ale též v souladu s predikcí kvality poptávky.

Je propouštění nejlepším způsobem oživení firmy?

10. 12. 2003

Již Tomáš Baťa svého času říkával, že nebude vyhazovat lidi, když už do nich tolik investoval.

Podniková akademie - strategické a provozní aspekty

12. 11. 2003

Co mají společného České dráhy, Raiffeisenbank, Český Telecom, Česká pojišťovna, McDonalds?

Hodnocení strategických investic

12. 11. 2003

V náročném tržním prostředí existuje velká intenzita konkurence v cenové a kvalitativní úrovni produktů, výrobky mají velmi krátké životní cykly, na frekvenci a rychlost inovací působí značné tlaky a potřeby zákazníků se rychle mění - z těchto důvodů se moderní technologie stávají klíčovým faktorem konkurenceschopnosti výrobních podniků.

Tři klíčové problémy vedoucího manažera

08. 10. 2003

Zkušenosti šéfů řady podniků různého zaměření z celého světa vypovídají, že k nejchoulostivějším případům v jejich kariéře patří tři: za prvé, když mají přijmout správného člověka, za druhé, když mají někoho propustit, a za třetí, když musí sami odejít.

Přijímám zaměstnance