Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Osobní asistent

14. 04. 2004

Zkušenosti ze světa ukazují, že stoupá poptávka po lidech s funkčním zařazením označovaným jako executive assistant

Stanovení pracovního výkonu - analýzy a opatření

14. 04. 2004

Článek si klade za cíl upozornit na často podceňovanou oblast týkající se řízení a doplnit známé pojmy o nové souvislosti

Průmyslové pojištění a bezpečnostní kultura

10. 03. 2004

Pojištění bylo vždy založeno na solidaritě. Čím rovnoměrněji a vyváženěji bylo riziko mezi pojištěnými rozloženo, tím lépe pro všechny zúčastněné.

V čem tkví tajemství úspěchu vedoucího manažera?

10. 03. 2004

Když se slavný Marco Polo dotazoval neméně slavného Čingischána, co očekává od svých důstojníků, aby měli úspěch, dostalo se mu této odpovědi: "Od důstojníka očekávám, že se nejdříve postará o své vojáky a pak sám o sebe. Od generála očekávám, že se nejdříve postará o koně a pak o lidi." Když se Marco Polo tázal, proč takové pořadí v péči, tak mu mocný vládce řekl: "Důstojník vede své lidi tím, co dělá. Ale generál svým příkladem."

Management rizika jako součást strategického řízení podniku

04. 02. 2004

Strategická složka řízení podniků nabývá v poslední době na důležitosti, a to zejména ve strojírenských firmách (viz např. články v MM Průmyslové spektrum: č. 9/2000 Role strategického řízení ve strojírenských podnicích, č. 10/2003 Ocenění podniku jako míra kvality jeho řízení, č. 11/2003 Hodnocení strategických investic atd.). Neoddělitelnou součástí strategického řízení je management rizika, který je ve vztahu k vyráběným i výrobním (provozovaným) strojním zařízením povinný ze zákona a ve vztahu k řízení podniku umožňuje snížit zranitelnost firmy a zvýšit tak možnosti jejího úspěšného rozvíjení. Přitom platí, že čím je firma menší, tím je zranitelnější

Strategické řízení prodeje obráběcích a tvářecích strojů

10. 12. 2003

Cyklický vývoj konjunktury v oboru investičních prostředků, do něhož patří obráběcí a tvářecí stroje, jasně signalizuje, že výroba musí svoji produkci řídit v souladu s potřebami trhu, tzn. reagovat na hospodářský cyklus, jeho vzestupy a pády, reagovat na vývoj poptávky v momentě růstu nebo poklesu cyklu, ale též v souladu s predikcí kvality poptávky.