Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Daňové dopady pojištění orgánů společnosti

12. 03. 2003

Riziko způsobení škody většího rozsahu chybným rozhodnutím člena statutárního orgánu je reálné. Svědčí o tom celá řada otevřených soudních sporů, kdy se zkoumá odpovědnost členů orgánů společností. Zájem o pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti roste a daňové dopady mohou být dle zvoleného řešení odlišné

Manažerské struktury dnes a zítra

12. 03. 2003

Známý americký ekonom John Kenneth Galbraith, profesor Harvardské univerzity, již před několika desetiletími uvedl, že v čele firem bude stát skupina profesionálních manažerů, které dal souhrnný název technostruktura. Její členové se obvykle rekrutují z absolventů elitních univerzit nebo jiných ekonomických, obchodních či přímo manažerských škol s tím, že před příchodem do podniku, kde budou působit na vedoucích pozicích, už získali speciální odborné a řídicí kvality.

Jaký bude rok 2003?

05. 02. 2003

Na prosincovém pracovním setkání asi stovky českých manažerů, které uspořádala agentura ArkAdiA v rámci série konferencí Manažerské mosty, se tuto otázku pokusilo zodpovědět několik představitelů české ekonomiky. Moderátorce odpovídali Miloslav Rut, Country Manager Czech & Slovakia firmy Cisco Systems Czech republic, ing. Martin Jahn, generální ředitel CzechInvest, ing. Martin Tlapa, MBA, generální ředitel CzechTrade, dr. ing. Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR a Václav Pátek z oddělení daňových služeb společnosti PricewaterhouseCoopers. Přinášíme volný záznam z moderované diskuse

O recesi v Křemíkovém údolí

11. 12. 2002

Fakta ukazují, že odvětví vyspěých informačních technologií se v současné době obecně nachází ve stadiu, které lze označit za recesi. Alespoň to vyplývá ze skutečnosti, že ekonomika s tímto odvětvím spojená ve smyslu výstupů a obchodu neroste, a mnohdy dokonce zaznamenává pokles

Investiční pobídky

13. 11. 2002

Investiční pobídky představují nezbytný a efektivní nástroj ke zvýšení přílivu a zlepšení struktury přímých zahraničních investic do ČR.

Obnova firemní důvěry

13. 11. 2002

Říkává se, že lidé prominou vedoucím manažerům chybu, ale neodpustí jim, když se ji pokoušejí zastírat. Tato stará moudrost platí dvojnásob v dnešní době, kdy se leckdo snaží strhující tempo vývoje moderního průmyslu zneužít a vědomě klame své okolí, akcionáře, zaměstnance, investory, partnery a nakonec i sám sebe.