Témata

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. To se však neobejde bez modernizace vzdělávacího procesu, který trhu práce nabídne technicky vzdělané lidi adaptabilní na změny ve společnosti a moderním průmyslu. 

Průmyslová automatizace a řízené pohybové mechanismy

05. 09. 2001

Komplexní řešení problematiky řízených pohybových mechanismů, manipulátorů a strojů v sobě zahrnuje obor mechatroniky slučující technické disciplíny z oblasti strojní, elektrotechnické a softwarové.

Průmyslová automatizace

05. 09. 2001

Veletrhy na celém světě slouží nejen k setkávání odborníků a výměně zkušeností, ale především k prezentaci novinek z dané oblasti. Na MSV Brno je možné v rámci jednoho pavilonu, jednoho oborového celku vidět různé přístupy firem.

Automatizované svařovací pracoviště

05. 09. 2001

Jednou z oblastí, v níž vyvíjí svoje aktivity společnost DEL, je oblast svařovacích pracovišť - ta se uplatňují zejména v automobilovém průmyslu, kde se využívají při výrobě široké škály dílů od podložek s plovoucí maticí pro uchycení dílů ke karoserii až po nápravy.

Modernizace řízení lisovací linky

05. 09. 2001

Velká poruchovost výrobní linky na výrobu plat za zadní sedačky automobilů Škoda ve firmě Grupo Antolin Bohemia, a. s., byla důvodem pro modernizaci řízení této linky na sklonku roku 2000.

Kamerové systémy pro kontrolu kvality

11. 07. 2001

Jedním z nových rozvíjejících se oborů průmyslové automatizace se stává oblast kamerových systémů pro zpracování obrazu. Množství úspěšných aplikací potvrzuje jejich perspektivitu a obohacuje stávající prvky automatizace o nový princip.

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

09. 05. 2001

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.