Témata

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. To se však neobejde bez modernizace vzdělávacího procesu, který trhu práce nabídne technicky vzdělané lidi adaptabilní na změny ve společnosti a moderním průmyslu. 

Modernizace křivkových soustružnických automatů

11. 04. 2001

Použití CNC řízení pro křivkové soustružnické automaty přináší mnoho výhod, jako například zrušení výroby složitých tvarových vaček či zjednodušení technologického programování obrábění.

Systém měření radiální házivosti pneumatik

11. 04. 2001

K dalšímu zvýšení kvality produkce pneumatik a dlouhodobému sledování výroby ve firmě Barum Continental, s. r. o., Otrokovice přispěl program Tyremev.

Komplexní automatizace výrobních objektů (2. část)

11. 04. 2001

V minulém vydání jsme vám přinesli článek popisující automatizaci jednoho z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek - Phillips Picture Tube Technology Centre Hranice. Dnes se budeme zabývat programovým vybavením a hierarchií komunikačního systému.

Aplikace kovových tenzometrů v technické praxi

05. 03. 2001

Tenzometry se spojují tenkou vrstvou speciálního tmelu přímo s objektem, u kterého se provádí měření mechanických deformací, anebo jsou součástí snímačů. Jejich přesnost závisí na kvalitě tenzometrů, vlastnostech lepidla spojujícího tenzometr s měřicím členem snímače a na vlastnostech měřicího členu. Nejvyšší přesností se vyznačují snímače používané k vážení.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TĚŽEBNÍHO VELKOSTROJE

05. 03. 2001

Mezi hlavní požadavky kladené na nový řídicí systém byla odolnost systému vůči tvrdým pracovním podmínkám při těžbě a instalace systému v krátkém čase, tj. během pravidelné měsíční odstávky stroje, v součinnosti s dalšími profesemi (rekonstrukce stroje) zúčastněnými při odstávce. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že řídicí systém bude navržen na bázi programovatelných automatů Siemens řady S7-400

Automatizovaný sběr dat ve výrobním procesu

05. 03. 2001

Firma Gaben realizovala projekt zavedení automatizovaného sběru dat při výrobě hliníkových profilů ve společnosti Alusuisse v Děčíně.