Témata

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. To se však neobejde bez modernizace vzdělávacího procesu, který trhu práce nabídne technicky vzdělané lidi adaptabilní na změny ve společnosti a moderním průmyslu. 

Podtlakové sušení navlhavých materiálů

06. 02. 2002

Podtlakové sušení granulátů zkracuje dobu sušení až 15x a spotřeba energie se snižuje téměř o 80%. K dalším výhodám patří zamezení degradace materiálu vlivem dlouhodobého tepelného zatížení v proudu vzduchu, nižší nároky na údržbu a provoz a nižší zástavbové rozměry.

Vstřikování plastů procesem MuCell

06. 02. 2002

Nižší hmotnost, vyšší tuhost, lepší tvarová a rozměrová stálost výrobků jsou jen některé z výhod, které přináší nová technologie pro vstřikování, vytlačování a vyfukování plastů nazvaná MuCell.

České vstřikovací stroje na plasty a gumy

06. 02. 2002

Vstřikovací stroje jsou v Rakovníku vyráběny přes 80 let. Mezi nejmodernější patří stroje IN-TEC řady E, vybavené elektronickým řídicím systémem s dálkovou diagnostikou a modulárně koncipovaným vybavením, umožňujícím optimalizovat technické parametry strojů pro výrobu konkrétních výlisků.

Pancéřování šneků a komor pro plastikářský průmysl

06. 02. 2002

Životnost šneků a plastifikačních komor, stejně jako celé řady dalších strojních součástí, lze prodloužit navařením tvrdokovových materiálů.

Měnič frekvence pro každý ventilátor

06. 02. 2002

Měniče frekvence se v budoucnosti budou také stále více spojovat s automatizací. Dodatečným modulem se například vytvoří jednotka, která může regulovat procesy technického vybavení budov. Kombinace měničů frekvence, šetřících energií s řídicí jednotkou je řešením, kterým lze splnit požadavky na techniku klimatizace budov i v budoucnosti.

Trendy vývoje a prognózy plastů

06. 02. 2002

Fakta z poslední doby ukázala, že u zpracovatelů plastů rozhodují výrobci, kteří jsou schopni působit globálně, dodávat v nejkratším čase a ve stejné a vysoké jakosti na kterékoliv místo na světě. Vytváří se e-commerce sítě nezávislé na výrobci. Pro zpracovatele plastů platí, že na klíčových trzích je nutné jít za konečným uživatelem a zřizovat vlastní prodejní a servisní centra, a zpracující závody na regionální a místní úrovni.