Témata

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. To se však neobejde bez modernizace vzdělávacího procesu, který trhu práce nabídne technicky vzdělané lidi adaptabilní na změny ve společnosti a moderním průmyslu. 

Solární panely pro střechy a fasády

10. 10. 2001

Novinkou solárních střešních i stěnových panelů jsou fotovoltaické články z amorfního křemíku s výkonem až o 20 % vyšším než srovnatelné články z krystalického křemíku, které představují inovativní ekologické a stavebně jednodušší řešení ekonomického využití alternativních zdrojů čisté energie.

Regulace u fotovoltaických systémů

10. 10. 2001

Jednou z priorit společnosti Solartec, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm jsou dodávky fotovoltaických systémů, tedy solárních panelů a dalšího příslušenství. Firma zajišťuje nejen výrobu, ale především návrh řešení fotovoltaických systémů a konstrukcí fotovoltaických aplikací.

Odplynění skládky Ďáblice

10. 10. 2001

Skládka pražského komunálního odpadu v Praze-Ďáblicích, kterou provozuje společnost A.S.A., spol. s r. o., má jako jedna z mála v republice nainstalován systém odplynění s důsledným využitím energie získaného plynu.

Nový zákon o odpadech a povinnosti producentů odpadů

10. 10. 2001

Od 1. ledna 2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a je to již třetí zákonná úprava v oblasti odpadového hospodářství od roku 1991.

Sdružení pro ekologickou výchovu

10. 10. 2001

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, patří mezi nevládní neziskové organizace s celostátní působností v 72 okresech.

Wood-Tec • EnviBrno • Tex-Tec

10. 10. 2001

Brněnské výstaviště, 30. října - 2. listopadu 2001