Témata

Průmysl 4.0 & Vzdělávání

Průmysl 4.0 představuje nový fenomén, ve kterém dochází k postupné robotizaci a automatizaci výrobních procesů. To se však neobejde bez modernizace vzdělávacího procesu, který trhu práce nabídne technicky vzdělané lidi adaptabilní na změny ve společnosti a moderním průmyslu. 

Systém měření radiální házivosti pneumatik

11. 04. 2001

K dalšímu zvýšení kvality produkce pneumatik a dlouhodobému sledování výroby ve firmě Barum Continental, s. r. o., Otrokovice přispěl program Tyremev.

Komplexní automatizace výrobních objektů (2. část)

11. 04. 2001

V minulém vydání jsme vám přinesli článek popisující automatizaci jednoho z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek - Phillips Picture Tube Technology Centre Hranice. Dnes se budeme zabývat programovým vybavením a hierarchií komunikačního systému.

Aplikace kovových tenzometrů v technické praxi

05. 03. 2001

Tenzometry se spojují tenkou vrstvou speciálního tmelu přímo s objektem, u kterého se provádí měření mechanických deformací, anebo jsou součástí snímačů. Jejich přesnost závisí na kvalitě tenzometrů, vlastnostech lepidla spojujícího tenzometr s měřicím členem snímače a na vlastnostech měřicího členu. Nejvyšší přesností se vyznačují snímače používané k vážení.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM TĚŽEBNÍHO VELKOSTROJE

05. 03. 2001

Mezi hlavní požadavky kladené na nový řídicí systém byla odolnost systému vůči tvrdým pracovním podmínkám při těžbě a instalace systému v krátkém čase, tj. během pravidelné měsíční odstávky stroje, v součinnosti s dalšími profesemi (rekonstrukce stroje) zúčastněnými při odstávce. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že řídicí systém bude navržen na bázi programovatelných automatů Siemens řady S7-400

Automatizovaný sběr dat ve výrobním procesu

05. 03. 2001

Firma Gaben realizovala projekt zavedení automatizovaného sběru dat při výrobě hliníkových profilů ve společnosti Alusuisse v Děčíně.

Komplexní automatizace výrobních objektů

05. 03. 2001

Philips Picture Tube Technology Centre Hranice patří mezi největší investice v rámci novodobé historie české ekonomiky. V Hranicích na Moravě staví koncern Philips jeden z největších světových výrobních komplexů na výrobu barevných obrazovek.