Témata

Technické zajímavosti

Zpravodajství ze světa techniky, inovací, vědy, vzdělávání, veletržního dění, byznysu či ekonomiky stručnou formou.

Automobil a životní prostředí

20. 12. 2005

Moderní automobily již standardně respektují zásady ochrany životního prostředí. Tento aspekt je zohledňován v celé fázi životního cyklu výrobku - počínaje vývojem a výrobou dílů přes všechny výrobní procesy až po recyklaci a likvidaci. Základní strategie společnosti Škoda Auto v oblasti ochrany životního prostředí je definována tzv. "Politikou Škoda Auto", která mimo jiné zásadním způsobem vymezuje ekologické závazky a cíle společnosti. Pro jejich realizaci byl zaveden integrovaný systém řízení (IMS) jako nedílná součást řízení společnosti Škoda Auto.

100 let výroby osobních automobilů Škoda

23. 11. 2005

V této příloze věnované automobilovému průmyslu by rozhodně neměl chybět příspěvek nejvýznamnějšího tuzemského výrobce vozidel, který navíc právě v letošním roce oslavuje pěkně kulaté jubileum - 100 let výroby osobních automobilů. Nyní se proto ve zkratce podíváme na celou historii mladoboleslavské továrny.

Rervm Cognoscere Cavsas

Problematika výroby řezných nástrojů a materiálů je natolik složitá, že bez kvalitního výzkumu a následných provozních zkoušek nemá výrobce pražádnou šanci uspět ve stále vzrůstajících požadavcích moderních výrobních technologií. Když jsem zvažoval, kterého představitele mladší generace oslovit k odborně zaměřenému rozhovoru na téma všeobecného vývoje, testování a trendů ve výše uvedené komoditě, dospěl jsem jednoznačně k docentu Miroslavu Píškovi, vedoucímu Odboru technologie obrábění Ústavu strojírenské technologie na FSI VUT v Brně.

Historie dlouhá 45 let

10. 03. 2005

2,4 milionu návštěvníků, obrat 4 miliardy korun, 13 500 zahraničních návštěvníků, vystavovatelé ze 30 zemí - to byl první Mezinárodní veletrh v Brně. Začal 5. září 1959 oficiálním setkáním politických představitelů.

Zázněje a jejich využití ve varhanářství

10. 12. 2003

Zázněje vznikají sečtením dvou harmonických signálů o blízké frekvenci. Využijeme-li signálů vhodných frekvencí, v našem případě dvou tónů vzdálených o určitý interval, můžeme se dobrat nečekaného výsledku

Jak se uskutečňují sny

10. 12. 2003

Nejen během blížících se Vánoc přitahují jak děti a mládež, tak i dospělé miniaturní světy modelů letadel, železnic, automobilů, lodí a dalších zmenšených kopií strojů, které nás obklopují.