Témata

Technické zajímavosti

Zpravodajství ze světa techniky, inovací, vědy, vzdělávání, veletržního dění, byznysu či ekonomiky stručnou formou.

Asistenční systémy řidiče

01. 02. 2006

Auta budou již zanedlouho vidět do všech stran. Samozřejmě že ne v běžném smyslu slova. Budou vybavena senzory a elektronickými systémy, které monitorují okolí vozidla a poskytují o něm informace, rozeznávají nebezpečné situace a pomohou řidiči při jeho jízdních manévrech.

Technologie zlepšující ovzduší

20. 12. 2005

Emise dnešních moderních zážehových motorů jsou v mnoha případech čistší, než okolní ovzduší - to ovšem platí především pro znečištěná centra velkých měst. Versatility Concept Car (VCC) společnost Volvo Car Corporation představuje zcela novou technologii, která z této situace vychází a odstraňuje z okolního vzduchu dva druhy látek, které jsou pro životní prostředí nebezpečné: uhlovodíky (HC) a oxidy dusíku (NOx). Tato technologie se nazývá VAAC, Volvo Ambient Air Cleaner.

Automobil a životní prostředí

20. 12. 2005

Moderní automobily již standardně respektují zásady ochrany životního prostředí. Tento aspekt je zohledňován v celé fázi životního cyklu výrobku - počínaje vývojem a výrobou dílů přes všechny výrobní procesy až po recyklaci a likvidaci. Základní strategie společnosti Škoda Auto v oblasti ochrany životního prostředí je definována tzv. "Politikou Škoda Auto", která mimo jiné zásadním způsobem vymezuje ekologické závazky a cíle společnosti. Pro jejich realizaci byl zaveden integrovaný systém řízení (IMS) jako nedílná součást řízení společnosti Škoda Auto.

100 let výroby osobních automobilů Škoda

23. 11. 2005

V této příloze věnované automobilovému průmyslu by rozhodně neměl chybět příspěvek nejvýznamnějšího tuzemského výrobce vozidel, který navíc právě v letošním roce oslavuje pěkně kulaté jubileum - 100 let výroby osobních automobilů. Nyní se proto ve zkratce podíváme na celou historii mladoboleslavské továrny.

Rervm Cognoscere Cavsas

Problematika výroby řezných nástrojů a materiálů je natolik složitá, že bez kvalitního výzkumu a následných provozních zkoušek nemá výrobce pražádnou šanci uspět ve stále vzrůstajících požadavcích moderních výrobních technologií. Když jsem zvažoval, kterého představitele mladší generace oslovit k odborně zaměřenému rozhovoru na téma všeobecného vývoje, testování a trendů ve výše uvedené komoditě, dospěl jsem jednoznačně k docentu Miroslavu Píškovi, vedoucímu Odboru technologie obrábění Ústavu strojírenské technologie na FSI VUT v Brně.

Historie dlouhá 45 let

10. 03. 2005

2,4 milionu návštěvníků, obrat 4 miliardy korun, 13 500 zahraničních návštěvníků, vystavovatelé ze 30 zemí - to byl první Mezinárodní veletrh v Brně. Začal 5. září 1959 oficiálním setkáním politických představitelů.