Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Svařování konstrukcí v ochranných atmosférách.

10. 10. 2001

Aplikace technologií svařování GMAW a FCAW s odtavující se elektrodou v ochranných atmosférách směsných plynů v provozních podmínkách velkých firem není jednoduchá a vyžaduje realizaci řady postupných, vzájemně navazujících kroků.

Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS

10. 10. 2001

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou se mimo jiné zabývá i vývojem a výrobou kovacích manipulátorů, jež slouží k manipulaci výkovku v pracovním prostoru lisu.

Spojování plechů protlačováním spojů

05. 09. 2001

Německá firma TOX Pressotechnik GmbH představuje na 43. MSV v Brně dva systémy pro spojování plechových součástí. Obě metody spojují plechy protlačováním spojů a jsou inovační alternativou k bodovému svařování.

Automatizované svařovací pracoviště

05. 09. 2001

Jednou z oblastí, v níž vyvíjí svoje aktivity společnost DEL, je oblast svařovacích pracovišť - ta se uplatňují zejména v automobilovém průmyslu, kde se využívají při výrobě široké škály dílů od podložek s plovoucí maticí pro uchycení dílů ke karoserii až po nápravy.

Automatická detekce povrchových vad pásu

09. 05. 2001

Zvyšování jakosti výroby u výrobců kovového i nekovového pásu se neobejde bez nutnosti průběžného sledování viditelných vad na páse, ať už se jedná o dírkovatost pásu, trhliny, lesk, fleky, škrábance, otlaky od válců či jiné povrchové vady.

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

09. 05. 2001

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.