Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Atraktivní projekty: Zajímavé experimenty NASA

10. 04. 2013
Karel Sedláček

Na výstavě EXPO, kterou u příležitosti 15-ti let svého trvání uspořádala začátkem letošního roku Akademie aeronautických modelů v jihokalifornském městě Ontario, prezentovala NASA model kosmického kluzáku.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

10. 04. 2013
Roman Dvořák

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Kompozitní materiály mění svět

10. 04. 2013

Výzkum materiálů nabírá na obrátkách a přináší stále nové a nové poznatky v mnoha oblastech. Dalo by se říci, že se vydáváme cestou hledání nového paradigmatu.

Co nového ve Pfrontenu?

12. 03. 2013
Pavel Marek

Akce typu Open house se staly nedílnou součástí marketingových aktivit výrobních firem, kde jsou prezentovány nové či inovované modely výrobků, návštěvníci mají možnost diskutovat se zástupci hostitele, a oni naoplátku získávají cenné praktické rady od uživatelů, jenž následně promítají do svých inovací. Řada firem v poslední době, vědoma si všech rizik které toto rozhodnutí přinese, své live prezentace koncentrovala pouze na tyto akce a světových výstav se již neúčastní. To však není případ společnosti DMG/Mori Seiki.

Vyztužené termoplasty v letecké konstrukci

13. 02. 2013

Historie firmy Letov má svůj počátek v listopadu 1918, kdy byl založen státní letecký vojenský podnik nazvaný "Letecký arsenál". Společnost prošla několika etapami, od vývoje a výroby vlastních letounů postupně až k vývoji a výrobě letadlových celků.

Atraktivní projekty: Kříženci jsou v módě

12. 12. 2012
Karel Sedláček

Podle definice je za hybridní dopravní prostředek pokládán takový, jenž využívá k pohonu nejméně dvou energetických zdrojů a má v sobě zabudovány dva zásobníky energie. Někteří kříženci stanovenou normu přesně nedodržují, ale přesto jsou za hybridy označováni. Pojmenování není důležité, důležitý je výsledek.