Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Souřadnicová měření ve strojírenské výrobě

12. 06. 2002

Na 11. mezinárodním semináři Měřicí technika pro kontrolu jakosti spojeném s výstavou byly kromě jiného představeny souřadnicové měřicí stroje, které patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející měřicí zařízení ve strojírenství.

Nové principy přesného měření pro strojírenství

12. 06. 2002

Měřicí hlavice Amest umožňuje v sériové výrobě provádět 100% kontrolu válcových ploch od průměru 0,5 mm s přesností na tisíciny mm. V laboratořích firmy Amest byla rovněž vyvinuta dvě nová, patentově chráněná zařízení pro výrobní kontrolu ozubených kol, hřídelí a drážek.

Metody a způsoby měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Pro měření tvrdosti měkkých nekovových materiálů, např. plastů, gumy, laků apod., je třeba zvolit vhodnou zkušební metodu. Mezi faktory nejvíce ovlivňující výsledek měření patří nedostatečná tloušťka zkoušeného vzorku.

Přístroje pro měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu a vyrovnanost vlastností měkkých materiálů se zvyšují i požadavky na měření jejich tvrdosti. Touto problematikou se intenzivně zabývá německá firma Bareiss, která je výrobcem zkušebních zařízení pro měření tvrdosti a současně i akreditovanou zkušebnou.

Měření a kontrola nástrojů

12. 06. 2002

Zvýšení produktivity a kvality, minimalizace počtu vadných výrobků, snížení výdajů na nástroje a prodloužení jejich životnosti, to je jen několik výhod, jež přináší použití měřicího a seřizovacího přístroje.

Metoda akustické emise při tlakových zkouškách nádob

12. 06. 2002

Moderní koncepce posuzování konstrukční integrity tlakových nádob vycházejí z existence defektů v plášti nádoby, zejména pak ve svarech a tepelně ovlivněných zónách či v oblastech zvýšené koncentrace namáhání. Vhodnou diagnostickou metodou je aplikace akustické emise, neboť z fyzikálního principu reaguje na případné okamžité změny v mikro- i makrostruktuře materiálu v průběhu aplikovaného tlakového cyklu.